25Οκτώβριος2021

A-energy

Βρίσκεστε εδώ: Home Πάνελ Α 25 - 10 - 2012

Nicola Rega, desk-officer της Eurelectric για την ΕλλάδαΕυθυγράμμιση μεταξύ των διαφορετικών εθνικών πολιτικών

1Προκειμένου να απαντηθούν οι σημερινές σημαντικές προκλήσεις των ΑΠΕ θα πρέπει οι κυβερνήσεις να εφαρμόσουν μια συνεπή πολιτική για την αντιμετώπιση του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής, επεσήμανε ο κ. Nicola Rega, desk-officer της Eurelectric για την Ελλάδα στη δική του παρέμβαση με  πάνελ με θέμα την επόμενη μέρα για τις ΑΠΕ. Συνεισέφερε δε μια πολύ χρήσιμη  ευρωπαϊκή διάσταση παρουσιάζοντας τις τρέχουσες τάσεις της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρισμού αλλά και την οπτική της Eurelectric – της ένωσης της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας Ηλεκτρισμού, που συγκεντρώνει εταιρείες παραγωγής, διανομής και εμπορίας από όλη την Ευρώπη. Οι βασικές αρχές της Eurelectric ,είναι η έμφαση στην ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, ο σεβασμός σε όλες τις τεχνολογίες, η υπηρέτηση του στόχου της απαλλαγής της Ευρώπης από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ως το 2050 και η προσήλωση στην αρχή της εξοικονόμησης της ενέργειας.

Μεταξύ των βασικών τάσεων στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας τις οποίες επισήμανε ιδιαίτερα ο κ. Rega, – και που κατά τον ίδιο δείχνουν και το στίγμα των προκλήσεων που ο κλάδος της ενέργειας αντιμετωπίζει – ήταν:

Α) Η υποαπόδοση των μετοχών των ηλεκτρικών εταιρειών που έχουν πληγεί από την ευρωπαϊκή κρίση με αποτέλεσμα να κινούνται κάτω των βασικών ευρωπαϊκών δεικτών στο διάστημα 2011-2012.

Β) Η πτώση της καμπύλης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο με δύο πυθμένες το 2009 και το 2011, η οποία αντανακλά την ύφεση διπλού πυθμένα της ευρωπαϊκής οικονομίας και επηρεάζει αρνητικά τις ενεργειακές επενδύσεις.

Γ) Η συνέχιση της ανάπτυξης των ΑΠΕ ακόμη και μέσα στην κρίση ως συνέπεια της ευρείας τους επιχορήγησης.

Δ) Τα φαινόμενα υπερπροσφοράς στην αγορά δικαιωμάτων εκπομπών αερίου, τάση η οποία προβλέπεται ότι θα συνεχιστεί για πολλά χρόνια, με αποτέλεσμα τη μείωση των τιμών τους και τον περιορισμό των κινήτρων των παραγωγικών μονάδων να στραφούν σε πιο καθαρές μορφές ενέργειας.

 

Μέριμνα για τη διαχείριση των εκπομπών C02

Κατά την Eurelectric προκειμένου να απαντηθούν αυτές οι προκλήσεις θα πρέπει οι κυβερνήσεις να εφαρμόσουν μια συνεπή πολιτική για την αντιμετώπιση του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής. Υπάρχει πρωτίστως ανάγκη για ευθυγράμμιση και συνέπεια μεταξύ των διαφορετικών εθνικών πολιτικών και για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείρισης του συστήματος παραγωγής με αυξημένη διείσδυση των ΑΠΕ, μέριμνα για την αποτελεσματικότητα του κόστους της ενέργειας και μέριμνα για τη διαχείριση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. «Με οδηγό το Σύστημα Εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μπορούμε να πάμε σε μια Ευρώπη απαλλαγμένη από το διοξείδιο του άνθρακα ως το 2050 και σε μια ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη αγορά ώστε να φύγουμε από τα εθνικά συστήματα και να περάσουμε σε ολοκληρωμένα ευρωπαϊκά συστήματα», τόνισε ο κ. Rega. Η απαλλαγή από το διοξείδιο του άνθρακα μπορεί να επιτευχθεί με χρήση όλων των τεχνολογιών και με έμφαση στις ΑΠΕ, χρειάζεται ωστόσο μια λιγότερο στρεβλωτική στήριξη τους. Τέλος, σημαντικό ρόλο για την επίτευξη μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας έχουν οι υποδομές – γι’ αυτό απαιτείται επιπλέον δυναμικό μεταβίβασης και διανομής της ενέργειας αλλά και καλύτερο μάνατζμεντ – όπως και δράση εδώ και τώρα για την ενίσχυση της έρευνας και ανάπτυξης και της καινοτομίας που μέχρι στιγμής λείπουν από την Ευρώπη.

 

Αλ.Παντελιάς, IFC: Έμφαση στις επενδύσεις ΑΠΕ

2Ο κ. Αλέξιος Παντελιάς, επικεφαλής των ΑΠΕ στο Τμήμα Παγκόσμιων Υποδομών και Φυσικών Πόρων του IFC παρουσίασε το έργο που επιτελεί το τμήμα του γενικά και ειδικότερα στον κλάδο των ΑΠΕ. Το International Finance Corporation, ιδρύθηκε το 1956 και αποτελεί το ένα από τα πέντε ιδρύματα της Παγκόσμιας Τράπεζας, που έχει σαν στόχο την προαγωγή της ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα. Είναι ένας χρηματοοικονομικός οργανισμός, ο οποίος λειτουργεί ως μακροπρόθεσμος επενδυτής, παρέχει δάνεια και ίδια κεφάλαια, αναλαμβάνει τη διαχείριση κινδύνων και προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες. Διαθέτει ένα μεγάλο πρόγραμμα υποδομών στις ΑΠΕ το οποίο περιλαμβάνει άνω των 200 επενδύσεων σε 57 χώρες και έχει δεσμεύσει κεφάλαια ύψους 13.5 δις δολαρίων από το 1967. Κατά κανόνα το IFC επιλέγει να χρηματοδοτήσει επενδύσεις σε αγορές υπό μεταρρύθμιση, επενδύει όμως και σε μεγάλες εθνικές εταιρείες του κλάδου της ενέργειας. Τα τελευταία χρόνια πάντως έχει αρχίσει να αποδίδει μεγάλη έμφαση στις επενδύσεις ΑΠΕ. Μεταξύ των κριτηρίων που ορίζουν ποιες επενδύσεις θα επιλεγούν κάθε φορά για χρηματοδότηση ξεχωρίζουν η πιστοληπτική αξιολόγηση, το σταθερό οικονομικό περιβάλλον, η τεχνική βιωσιμότητα και η αξιοπιστία του εταίρου.

 

Δ. Τσαλέμης, προϊστάμενος της Υπηρεσίας Υποδοχής Επενδυτών για έργα ΑΠΕ του ΥΠΕΚΑ: Το ιστορικό μιας δυναμικής ανάπτυξης

3Ο κ. Δημήτρης Τσαλέμης, προϊστάμενος της Υπηρεσίας Υποδοχής Επενδυτών για έργα ΑΠΕ του ΥΠΕΚΑ, συνόψισε τις εξελίξεις στα θεσμικά των ΑΠΕ και τις ανατροπές των τελευταίων μηνών που έχουν ανησυχήσει σοβαρά την κοινότητα των επενδυτών. Η Ελλάδα έχει ένα θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη των ΑΠΕ που περιλαμβάνει συνεχείς παρεμβάσεις συνεχείς ανά δύο έτη, είπε. Υπάρχει ένα σύστημα εγγυημένων τιμών για τη στήριξη των ΑΠΕ που είναι αρκετά ελκυστικό, εξ ου και το μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε για τις ΑΠΕ. Κυρίαρχο ρόλο στη χώρα μας παίζουν τα αιολικά πάρκα και τα φωτοβολταϊκά.

Αυτή τη στιγμή, παρατήρησε ο κ. Τσαλέμης, υπάρχουν 44 GWp αιολικά είτε αδειοδοτημένα είτε σε αναμονή αδειοδότησης και περί τα 14 GWp φωτοβολταϊκά.

Σε αυτή την πολύ δυναμική εικόνα ανάπτυξης συνέβαλε τα μέγιστα ο νόμος 3851/2010, που σε συνδυασμό με το Ειδικό Χωροταξικό των ΑΠΕ και τις παρεμβάσεις κάθε δύο χρόνια, οδήγησε σε μεγάλη πρόοδο. Παράλληλα όμως δημιουργήθηκε το μείζον πρόβλημα του ελλείμματος στον λογαριασμό που  διαχειρίζεται ο λειτουργός της αγοράς ΛΑΓΗΕ και για να καλυφθεί το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ ελήφθησαν πρόσφατα μια σειρά από μέτρα. Μεταξύ αυτών:

Α) Αυξήθηκε το ειδικό τέλος ETMEAΡ στα 7,5 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Β) Επιβλήθηκε ένας ειδικός φόρος στην παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη.

Γ) Δόθηκε το 25% των εισπράξεων του ανταποδοτικού τέλους της ΕΡΤ στο ΛΑΓΗΕ.

Δ) Μειώθηκαν ξανά – και μάλιστα πολύ – οι εγγυημένες τιμές για τις νέες επενδύσεις ΑΠΕ τον περασμένο Αύγουστο, αν και είχαν ξανά μειωθεί μόλις το Φεβρουάριο του 2012. 

Ε) Ανακοινώθηκε η αναστολή της αδειοδοτικής διαδικασίας για νέα φωτοβολταϊκά – με εξαίρεση τα μεγάλα έργα που έχουν άδεια και κάποιες κατηγορίες μικρών – γιατί οι στόχοι έχουν καλυφθεί και ο ΛΑΓΗΕ δεν μπορεί να ανταποκριθεί.

ΣΤ) Τέλος προετοιμάζονται από το ΥΠΕΚΑ καινούργια μέτρα για να αναμορφωθεί το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ, με κύριο εξ αυτών την επιβολή μιας έκτακτης εισφοράς. 

 

Χ.Πίππος, επικεφαλής της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων και Διεθνών Δραστηριοτήτων του ΥΠΕΚΑ: Οι ΑΠΕ παραμένουν υψηλή πολιτική προτεραιότητα

4Ο κ. Χαράλαμπος Πίππος, επικεφαλής της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων και Διεθνών Δραστηριοτήτων του ΥΠΕΚΑ, έδωσε συνοπτικά τις βασικές γραμμές των ευρωπαϊκών πολιτικών για τις ΑΠΕ αλλά και τις εξελίξεις στο διμερές επίπεδο της ελληνογερμανικής συνεργασίας. Η διαπραγμάτευση για τις ΑΠΕ στην Ευρώπη άρχισε, όπως είπε, από το 2000. Το 2002 υπήρξε η πρώτη οδηγία που πρόβλεπε ενδεικτικούς στόχους για την ανάπτυξη των ΑΠΕ. Ακολούθησε δεύτερη οδηγία το 2009. Οι οδηγίες έγιναν εθνική νομοθεσία που όρισε εθνικούς στόχους και ενθάρρυνε την ανάπτυξη των ΑΠΕ. Ο ευρωπαϊκός στόχος της Ελλάδας  για 18% έγινε 20% με απόφαση της ελληνικής κυβέρνηση: αυτό σήμαινε ότι ως το 2020 η ηλεκτροπαραγωγή έπρεπε να προέρχεται κατά 20% από ΑΠΕ.

Το περασμένο καλοκαίρι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλλε την προετοιμασία μιας νέας οδηγίας για τις ΑΠΕ, με στόχο την περαιτέρω ενσωμάτωση τους στην αγορά ενέργειας, έτσι ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη προβλεψιμότητα, μείωση του κόστους ανάπτυξής τους και διασφάλιση βελτιώσεων για την ενεργειακή συνεργασία στη Μεσόγειο. Σε συνέχεια των κατευθύνσεων της Επιτροπής έχουν βγει τα Συμπεράσματα Υπουργών που θα δώσουν τη νέα θεσμική παρέμβαση: η στόχευση εδώ είναι η ώθηση ανάπτυξης των ΑΠΕ, το άνοιγμα της αγοράς ενέργειας, η ενίσχυση των συνεργασιών στο επίπεδο της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και η ενίσχυση της τεχνολογικής καινοτομίας. 

Η βασική γραμμή της υπό προετοιμασία ευρωπαϊκής οδηγίας είναι πως στα πλαίσια του στόχου για απαλλαγή της Ευρώπης από τον άνθρακα οι ΑΠΕ αποτελούν υψηλή πολιτική προτεραιότητα. Θεωρείται όμως παράλληλα απαραίτητη η κατάργηση των υπερβολικά μεγάλων αποζημιώσεων για τις ΑΠΕ και στην Ελλάδα, ενώ προτείνεται να δοθεί έμφαση στην έρευνα και ανάπτυξη, εισηγείται τη δημιουργία νεωτεριστικών μηχανισμών χρηματοδότησης και μιλάει για διασύνδεση. Στο πλαίσιο αυτό η ελληνική πλευρά προωθεί τη θέση ότι η διασύνδεση της ηπειρωτικής Ελλάδας με τα νησιά πρέπει να θεωρηθεί ευρωπαϊκή προτεραιότητα και όχι εθνική, προκειμένου το κόστος της να καλυφθεί από ευρωπαϊκούς πόρους. 

Το «Πρόγραμμα Ήλιος» δεν προχώρησε

Αναφερόμενος στο ζήτημα της ελληνογερμανικής συνεργασίας, ο κ. Πίππος σημείωσε ότι είναι θεσμικού χαρακτήρα, καθώς το Μάρτιο του 2010, ο τότε Έλληνας πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου και η Γερμανίδα καγκελάριος Αγγέλα Μέρκελ υπέγραψαν συμφωνία για συνεργασία των δύο χωρών σε πολλούς τομείς: εξαγωγές, διερεύνηση συνεργασίας στο θέμα των εγγυημένων τιμών, προώθηση ενεργειακών προγραμμάτων μεγάλης κλίμακας. Οι Γερμανοί δεν έκαναν ωστόσο και πολλά πράγματα έκτοτε, ενώ και το πολυσυζητημένο το 2010 «Πρόγραμμα Ήλιος» που προέβλεπε την κατασκευή ενός μεγα-βολταϊκού πάρκου στη Βόρεια Ελλάδα και την εξαγωγή της παραγόμενης ενέργειας στη Γερμανία δεν προχώρησε και θέλει προσοχή καθώς μια σειρά από άλυτα τεχνικά και μη θέματα υποδεικνύουν ότι ίσως είναι προτιμότερη η πιλοτική εφαρμογή ενός πολύ μικρότερου προγράμματος, τουλάχιστον σε αρχικό επίπεδο.

 

Σ. Ξάνθης, αντιπρόεδρος ΕΚΕΒΕ:

Η Κίνα «βλέπει» ευκαιρίες στην Ελλάδα

5Ο κ. Σπύρος Ξάνθης, αντιπρόεδρος του Ελληνοκινεζικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΕΚΕΒΕ), συνεισέφερε στη συζήτηση για την επόμενη μέρα των ΑΠΕ την κινέζικη διάσταση περιγράφοντας τη δράση των Κινέζων επενδυτών στην Ελλάδα και καταθέτοντας τους προβληματισμούς τους απέναντι στις δραστικές αλλαγές του επενδυτικού τοπίου στις ελληνικές ΑΠΕ. Το ΕΚΕΒΕ, όπως είπε, είναι ένας θεσμικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που προάγει τις σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κίνα, που υποστηρίζει ενεργά και συστηματικά την προώθηση των επιχειρηματικών και οικονομικών σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες ενώ παράλληλα αναπτύσσει έντονη δραστηριότητα στην ανεύρεση νέων επενδυτικών ευκαιριών. Η Κίνα, σημείωσε, έχει πραγματοποιήσει μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις της στην Ευρώπη στο λιμάνι του Πειραιά. Παρομοίως στις τηλεπικοινωνίες έχουμε τον τελευταίο καιρό τη δραστηριοποίηση μεγάλων κινέζικων εταιρειών. Οι δύο αυτές εξελίξεις έχουν οδηγήσει σε εγκαταστάσεις κινεζικών τραπεζών στην Ελλάδα οι οποίες ερευνούν ευκαιρίες που θα μπορέσουν να υποστηρίξουν αποτελεσματικά.

Στον τομέα των ΑΠΕ και ειδικότερα των φωτοβολταϊκών πολλές κινεζικές εταιρείες έχουν αναπτύξει εγκαταστάσεις στη χώρα μας καθώς οι Κινέζοι επενδυτές έχουν χρηματοδότηση από τις τράπεζές τους.

 

Αποθάρυνση λόγω της έκτακτης εισφοράς…

Υπάρχουν όμως στοιχεία που τους προβληματίζουν και πιθανόν να τους αποθαρρύνουν. Μεταξύ αυτών ο κ. Ξάνθης ανέφερε την επιβολή της έκτακτης εισφοράς στις ΑΠΕ, τις καθυστερήσεις στους χρόνους διασύνδεσης Φ/Β πάρκων μεγάλης ισχύος με το δίκτυο, τη διασύνδεση στις συγκεκριμένες κάθε φορά εγγυημένες τιμές, τις γραφειοκρατικές καθυστερήσεις στη διαδικασία σύστασης νέων εταιρειών και τις δυσκολίες στην εξαγορά υφισταμένων αλλά και την έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ντάμπινγκ στα κινέζικα φωτοβολταϊκά και το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων.

 

…αλλά και συνολικότερο  ενδιαφέρον

Η Κίνα βλέπει ευκαιρίες και σε άλλους τομείς, όπως είναι τα μεγάλα αιολικά, τα έργα ΣΔΙΤ και οι ιδιωτικοποιήσεις. Είναι ενδιαφέρον, κατέληξε ο αντιπρόεδρος του ΕΚΕΒΕ, ότι δέχονται ως επιμελητήριο πολλές αιτήσεις από κινέζικες εταιρείες για τις επικείμενες ιδιωτικοποιήσεις των ελληνικών δημοσίων εταιρειών και συμμετοχών και θα πρέπει να γίνει αντιληπτή η μεγάλη κινητικότητα, δυναμική και το ενδιαφέρον της Κίνας για την Ελλάδα και να αποδοθεί η ανάλογη προσοχή.