04Δεκέμβριος2021

A-energy

Βρίσκεστε εδώ: Home ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ 2013 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 ΠΑΝΕΛ 03/07/2013 Πάνελ B

Η ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών: ο ρόλος τους στην εγκατάσταση και λειτουργία ολοκληρωμένων συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης και την εξεύρεση σχετικής χρηματοδότησης

03

Δεκάδες εκατομμύρια ευρώ θα εξοικονομούσε η Πολιτεία κάθε χρόνο από την ενεργειακή αναβάθμιση των Δημοσίων Κτηρίων

Η αναπτυσσόμενη αγορά ενεργειακών υπηρεσιών σε μεγάλα κτίρια, ο ρόλος των Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών ΕΕΥ ή των γνωστών στη διεθνή ορολογία  ESCOs και η εξεύρεση χρηματοδότησης, στην εποχή της κρίσης και της ύφεσης, τέθηκαν επί τάπητος από θεσμικούς παράγοντες και ανθρώπους της αγοράς και μεγάλων εταιρειών, στη διάρκεια του Επενδυτικού Φόρουμ : «Η Ανάπτυξη που θέλουμε», στα πλαίσια της πρωτοβουλίας: «Επανεκκινώντας την Ανάπτυξη». Η ειδίκευση στο χώρο της παροχής υπηρεσιών στην εξοικονόμηση ενέργειας είναι μια πραγματικότητας κυρίως στη διεθνή αγορά εδώ και δεκαετίες. Εξάλλου η πρώτη τέτοια εταιρεία δημιουργήθηκε τη δεκαετία του ΄70 στην Αμερική! Στη χώρα μας το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις ΕΕΥ, προσπαθεί να ενσωματώσει τις τελευταίες κοινοτικές οδηγίες και να καλύψει τυχόν κενά που μπορεί να υπάρχουν στις συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης μεγάλης διάρκειας μεταξύ ΕΕΥ και του τελικού καταναλωτή.

01Στις ενέργειες που έχουν γίνει προκειμένου να υλοποιηθεί η υπουργική απόφαση του Ιουνίου του 2011, αναφέρθηκε ο κ. Δημήτρης Αντωνόπουλος Προϊστάμενος Διεύθυνσης, Διεύθυνση Αποδοτικής Χρήσης και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΥΠΕΚΑ, σύμφωνα με την οποία δημιουργήθηκε Μητρώο Εταιρειών Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCO) ΕΕΥ, το οποίο φιλοξενείται διαδικτυακά στον ιστότοπο www.escoregistry.gr.

Για την εγγραφή μιας επιχείρησης στο Μητρώο απαιτείται:

  • τεχνική επάρκεια στη μελέτη, εφαρμογή και υλοποίηση Ενεργειακών Έργων με ελάχιστη απαίτηση 3 έτη και
  • 3 Ενεργειακά Έργα κατά την τελευταία δεκαετία εκ των οποίων το 1 τουλάχιστον κατά την τελευταία 3ετία

Για επιχείρηση με νομική μορφή εταιρίας επιπλέον απαιτείται:

  • στο καταστατικό αυτής να περιλαμβάνεται ως αντικείμενο του σκοπού της η παροχή ενεργειακών υπηρεσιών

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο κ. Αντωνόπουλος ήδη έχουν υποβληθεί 140 ηλεκτρονικές αιτήσεις αλλά μέχρι στιγμής μία εταιρεία έχει λάβει τη βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχουν δείξει οι μικρότερες ΕΕΥ καθώς όπως είπε ο κ. Αντωνόπουλος όταν ωριμάσει η αγορά θα λειτουργήσει και το Μητρώο. Παράλληλα στον συγκεκριμένο ιστότοπο, μέχρι τον Οκτώβριο, θα έχουν αναρτηθεί και κάποιες πιλοτικές Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) προκειμένου να τις συμβουλεύονται οι ενδιαφερόμενοι.

06Με μία οικονομική «βόμβα» ξεκίνησε την ομιλία του ο κ. Γιώργος Μαρκογιαννάκης, Τμήμα Κτιρίων ΚΑΠΕ , αποκαλύπτοντας ότι η εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια του Δημοσίου μπορεί να εξοικονομήσει από 300 εκ. ευρώ  έως 500 εκ. ευρώ σε λογαριασμούς του ρεύματος, την ώρα που οι αποκρατικοποιήσεις αποφέρουν μικρότερα ποσά στα δημόσια ταμεία.

Ο κ. Μαρκογιαννάκης, παρουσίασε το πρόγραμμα του ΚΑΠΕ, για την «Πιλοτική εφαρμογή ενεργειακών παρεμβάσεων, μέσω Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης, σε κτίρια του δημόσιου & ευρύτερου δημόσιου τομέα». Ένα έργο που εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Χτίζοντας το μέλλον». Το συγκεκριμένο έργο στοχεύει στην υποστήριξη της πολιτείας για την ανάπτυξη της αγοράς των ΕΕΥ όπου μέσω επιλεγμένων πιλοτικών εφαρμογών σε τουλάχιστον 5 κτίρια του δημοσίου & ευρύτερου δημόσιου τομέα, θα εντοπιστούν οι τεχνικές, διαδικαστικές και νομοθετικές παράμετροι και προϋποθέσεις για την υλοποίηση συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης και στη συνέχεια την ολοκλήρωση των εφαρμογών.

Στους στόχους της πιλοτικής αυτής εφαρμογής είναι μεταξύ άλλων:

  • Να διευκολυνθεί η ταχύτερη και με όρους υγιούς ανταγωνισμού ανάπτυξη της αγοράς των ενεργειακών υπηρεσιών, να διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την ασφαλή της λειτουργία και να αρθούν οι ενδεχόμενες ασάφειες
  • Να διαμορφωθούν όροι συνεργασίας που θα προκύπτουν από ρεαλιστικές μεθοδολογίες και ενεργειακά μεγέθη και οδηγούν σε ποιοτικά και επωφελή (ενεργειακά, περιβαλλοντικά και οικονομικά) αποτελέσματα για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη
  • Να υπογραφούν Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων
  • Να υλοποιηθούν πιλοτικά έργα ώστε να αναδείξουν τα οφέλη μιας τέτοιας συνεργασίας

Να αποτιμηθούν τα ενεργειακά οφέλη των πιλοτικών έργων μέσω εποπτείας και εγγύησης καλής εφαρμογής των Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης.

  • Να δημιουργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ των εμπλεκομένων μερών μέσω της υιοθέτησης ενός νέου ανταγωνιστικού προϊόντος με υψηλή προστιθέμενη αξία.
  • Να διαδοθούν τα επιτυχημένα αποτελέσματα και να ενθαρρυνθούν περισσότεροι τελικοί χρήστες, επιχειρήσεις παροχής ενεργειακών υπηρεσιών και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να εμπλακούν στη νέα αυτή αγορά.
  • Να δράσει ως υπόδειγμα για υλοποίηση μελλοντικών ΣΕΑ και σε άλλα κτίρια του δημόσιο τομέα, τα οποία εμφανίζουν υψηλό δυναμικό για εξοικονόμηση ενέργειας

04Μία άλλη πτυχή της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων, που αφορά στην κτηματομεσιτική αγορά, κατέθεσε ο κ. Πάνος Δανός, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος «Δανός και Συνεργάτες». Όπως δήλωσε ο κ. Δανός, οι εκτιμήσεις των ειδικών σε ότι αφορά την αξία των κτιρίων, είτε για πώληση είτε για ενοικίαση, περιλαμβάνουν πλέον και την ενεργειακή του πιστοποίηση. Εξάλλου οι ξένοι επενδυτές που ενδιαφέρονται να αγοράσουν ακίνητα στη χώρα μας για οποιαδήποτε χρήση οικιακή ή επαγγελματική θεωρούν αυτονόητο ότι συνοδεύεται από ένα «πράσινο» πιστοποιητικό όπως συμβαίνει στη χώρα τους, κυρίως στις χώρες της Β. Ευρώπης.

Μάλιστα ο κ. Δανός ανέφερε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ξένης μεγάλης εταιρείας η οποία ενδιαφερόταν να μισθώσει γραφεία στην Ελλάδα και απέρριψε συγκεκριμένη προσφορά καθώς το κτίριο αν και σχετικά νέο και σε πλεονεκτική τοποθεσία, δεν είχε πιστοποιητικό ενέργειας. 

 

 07       08       09       10

Στη διάρκεια της συζήτησης εκπρόσωποι σημαντικών εταιρειών στο χώρο παρουσίασαν έργα τους, τα οποία έχουν πραγματοποιηθεί με προηγμένη τεχνολογία στην υπηρεσία του περιβάλλοντος. Πρόκειται για τον κ. Άρη Παπαδόπουλου, Διευθύνοντα Σύμβουλο ZEROENERGYBULDING, τον κ. Γιάννη Παπαγρηγοράκη, Διευθύνοντα Εταίρο Παπαγρηγοράκης & Συνεργάτες, τον κ.Γιώργο Σανιδά, Γενικό Διευθυντή MEDESCO, τον κ. Περικλής Γαρουφαλάκη, Επικεφαλής Ελληνικού γραφείου MCZERO. Όλες οι παρουσιάσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.a-energy.gr.

 

Το πάνελ συντόνισε η αρχισυντάκτρια του A-Energy, κα. Άντα Σεϊμανίδη.

11