25October2021

anergy1

anergy2

 

ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Συνοπτικό who is who Πρωτοβουλίας

 

Η πρωτοβουλία «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», ξεκίνησε να αναπτύσσεται στις αρχές του 2012, από την ανάγκη δημιουργίας ενός μόνιμου φόρουμ συστηματικής ενημέρωσης, σε σχέση με τους επιμέρους τομείς επιχειρηματικής και επενδυτικής δραστηριότητας που μπορούν να συμβάλουν άμεσα στην ανάταξη της ελληνικής οικονομίας.

Αυτός είναι άλλωστε και ο στόχος της πρωτοβουλίας: Μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων και στα πλαίσια της νέας προοπτικής που διαμορφώνεται για την ελληνική αλλά και ευρωπαϊκή οικονομία, να αναδείξει τις άμεσες επενδυτικές και επιχειρηματικές ευκαιρίες. Ένας επιπλέον στόχος, είναι, η παροχή της δυνατότητας προς τους συμμετέχοντες σε αυτήν φορείς και επιχειρήσεις, μιας πιο άμεσης επαφής και επικοινωνίας με τις αρμόδιες κρατικές και ευρωπαϊκές αρχές, τους χρηματοδοτικούς οργανισμούς αλλά και μεταξύ τους. Ειδικά για το 2013, οι θεματικές της Πρωτοβουλίας, επεκτείνονται πέραν του κλάδου της ενέργειας -από τον οποίο ξεκίνησε- στον επίσης αμέσου προτεραιότητας κλάδο των έργων υποδομής (έργα απορριμμάτων, μεγάλα κατασκευαστικά έργα και άλλες υποδομές), όπως επίσης και στους τομείς της βιώσιμης ανάπτυξης, της εξωστρέφειας και της καινοτομίας.

Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν:

1. Σειρά ενημερωτικών και διαδραστικών δράσεων (κυρίως στοχευμένα επενδυτικά φόρουμ, ημερίδες και εξειδικευμένες συναντήσεις),που ανακοινώνονται στον τύπο και τα ΜΜΕ και είναι κατά κανόνα ανοικτές και στο ευρύ κοινό.

2. Τη δίγλωσση επενδυτική έκδοση A-Εnergy Ιnvestments, που εκδίδεται τρεις φορές το χρόνο (αγγλική και ελληνική γλώσσα, περιεχόμενα 200 σελίδων και τιραζ 3.000 αντιτύπων), συνοψίζοντας τις πιο σημαντικές επενδυτικές εξελίξεις ανά τετράμηνο, τους επενδυτικούς κλάδους αιχμής και επίκαιρα επενδυτικά πρότζεκτς. Η έκδοση, διατίθενται αφενός σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και αφετέρου προωθείται στους πλέον σημαντικούς πολιτικούς, οικονομικούς και επιχειρηματικούς φορείς στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η έκδοση φιλοξενείται και σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο εκδηλώσεων της πρωτοβουλίας ( www α-energy. gr ).

3. Την ανάπτυξη ενός πλήρους και χρηστικού επενδυτικού portal το οποίο θα μπορεί να εξυπηρετήσει και πρακτικές ανάγκες των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων που μετέχουν στις δράσεις της (θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία τον Μάϊο-Ιούνιο 2013).

4. Σε συνέχεια τέλος σχετικού ενδιαφέροντος που υπάρχει, η Πρωτοβουλία, στην παρούσα φάση, αναπτύσσει ένα οργανωμένο δίκτυο επιχειρήσεων και φορέων γύρω από τους στόχους της. Άμεση προτεραιότητα, είναι, η ενημέρωση των μελών του δικτύου σχετικά με κάθε δυνατή χρηματοδοτική υποστήριξη των επενδυτικών προγραμμάτων στους κρίσιμους τομείς της ενέργειας και των έργων υποδομής καθώς επίσης η ανάπτυξη συνεργασίας και υποστήριξης μεταξύ τους.

 

Συμμετέχοντες φορείς

Το Υπουργείο Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Στρατηγικών Επενδύσεων, ΙNVEST IN GREECE), το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, Περιφέρειες, χρηματοοικονομικοί ,επιστημονικοί οργανισμοί και άλλοι σημαντικοί φορείς συμμετέχουν στις δραστηριότητες της Πρωτοβουλίας.

Ανάμεσα στους λοιπούς φορείς οι οποίοι επίσης συμμετέχουν στις δράσεις της Πρωτοβουλίας, περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι:

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (IOBE)
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (ΕΜΠ)

ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΤΕπ)
EUROBANK
INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION (Μέλος της World Bank)
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ALPHA BANK
KfC BANKENGRUPPE TANEO A.E.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ "ATTICA VENTURES"
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ "IBG MANAGEMENT"

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΤΕΕ)
ΕΛΛΗΝΟΑΡΑΒΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΣΕΗΕ)
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (EURELECTRIC)
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΣΑΗ)
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΣΗΑΠΕ)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΛΕΤΑΕΝ)
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ (ΣΕΦ)
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ (ΣΠΕΦ)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ (ΠΑΣΥΦ)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΕΕΑ)
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΕΒΙΑΝ)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΣΕΠΕ)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΣYNΔEΣMOΣ TEXNIKΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΤΑΞΕΩΝ (ΣΑΤΕ)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΕΔΜΕΔΕ)

ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ (ΠΣΕ)

 

ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ :

Επιστημονικός Σύμβουλος: Γιάννης Ζολώτας, Εν. Μηχανικός
Xρηματοοικονομικός- Επενδυτικός Σύμβουλος: Μάριος Γαρταγάνης, οικονομολόγος
Συντονίστρια Πρωτοβουλίας: Άντα Σειμανίδη, Δημοσιογράφος
Ιστότοπος εκδηλώσεων πρωτοβουλίας:www.a-energy.gr
Γραμματεία: Ειρήνη Κοκκινέλη, Μαρκέλλα Ρόζη.

Επικοινωνία