25October2021

You are here: Home CONFERENCE PAST FORUMS OCTOBER Conclusions 24/10/2012 Panel B

Στρατηγικές επενδύσεις για ένα βιώσιμο ενεργειακό σύστημα

Πέτρος Σελέκος, Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών Επενδύσεων: Πώς θα τονωθεί η αγορά μέσω του αναπτυξιακού

1Την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και την αποκατάσταση της ρευστότητας, έθεσε ως προϋπόθεση για τη στήριξη των επενδύσεων ο κ. Πέτρος Σελέκος, Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών Επενδύσεων, στο πλαίσιο της δικής του παρέμβασης στις εργασίες του διήμερου χρηματοδοτικού φόρουμ με θέμα «Η χρηματοδότηση των ενεργειακών επενδύσεων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα» που πραγματοποιήθηκε τις προάλλες. Αναφερόμενος ειδικότερα στις αλλαγές στον Αναπτυξιακό Νόμο, στο πρόγραμμα καταπολέμησης της γραφειοκρατίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και στο νόμο του fast track, ο κ. Σελέκος, προσέθεσε, ότι τόσο η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, όσο και η αποκατάσταση της ρευστότητας στις σημερινές συνθήκες της οικονομικής κρίσης «αποτελούν όχι μόνο βασικούς στόχους της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών Επενδύσεων αλλά και πράξεις πατριωτισμού».

«Αν και ο αναπτυξιακός νόμος 3908/11 είναι δημιούργημα του 2011, η εμπειρία της  εφαρμογής του και η εμβάθυνση της κρίσης μας υποχρέωσαν να προβούμε σε κάποιες αλλαγές», σημείωσε ο κ. Σελέκος. Οι βασικές αυτές αλλαγές περιλαμβάνουν: Α) Τη μείωση του κατωφλίου εισόδου για την ένταξη μιας επένδυσης στην κατηγορία των λεγόμενων στρατηγικών επενδύσεων από τα 200 εκατ. ευρώ και πάνω που ήταν αρχικά στα 10 εκατ. ευρώ. Β) Την κατάργηση της εγγυητικής επιστολής που ζητούνταν ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις διαδικασίες και την αντικατάστασή της από αξίες που γίνονται δεκτές από τις τράπεζες ως κάλυμμα ρευστότητας. Γ) Την εισαγωγή ενός εκτεταμένου outsourcing των αξιολογήσεων των επενδυτικών προτάσεων σε εξωτερικούς φορείς με τεχνογνωσία όπως είναι οι τράπεζες, προκειμένου να επιταχυνθούν οι σχετικές διαδικασίες και να μην χρονίζουν οι προτάσεις στα συρτάρια. Δ) Την προσφορά της επιλογής της δυνατότητας εκταμίευσης ολόκληρου του ποσού επιχορήγησης έναντι κάποιας εγγυοδοτικής παροχής προς το ελληνικό δημόσιο, αντί του 50% όπως ήταν αρχικά.

Η ελπίδα είναι ότι με αυτές τις αλλαγές στον αναπτυξιακό νόμο θα τονωθεί η ρευστότητα της αγοράς, ότι η αγορά θα νιώσει ότι έχει απέναντι της ένα καλύτερο κράτος και θα επιταχυνθεί ο ρυθμός εκταμίευσης των κονδυλίων του αναπτυξιακού.

 

Σε αναζήτηση «απτών αποδείξεων»από τον ιδιωτικό τομέα

Σε ότι αφορά ειδικότερα τις στρατηγικές επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα, ο Γ.Γ. Στρατηγικών Επενδύσεων, ζήτησε «απτές αποδείξεις» σε σχέση με την αναπτυξιακή προοπτική του προτεινόμενου από τον ιδιωτικό τομέα απελευθερωμένου ενεργειακού μοντέλου. Ειδικότερα, ο κ. Σελέκος, επεσήμανε, ότι επείγει σήμερα να δοθούν απτές αποδείξεις ότι το ενεργειακό μοντέλο της ελεύθερης αγοράς από τον ιδιωτικό τομέα έχει πράγματι αναπτυξιακή προοπτική και δυνατότητες κοινωνικού μερίσματος και  ότι δημιουργεί θέσεις εργασίας και προοπτικές για τον πληθυσμό. Οι αποδείξεις αυτές είναι απαραίτητες προκειμένου να αποτραπεί η ενίσχυση της αντιμνημονιακής στάσης περί επιστροφής στο κρατικό μονοπώλιο της ενέργειας – η οποία βαρύνεται με το στοιχείο του αναχρονισμού με πολιτικούς όρους.

 

Μ. Θωμαδάκης, μέλος ΔΣ. ΡΑΕ: Το μέλλον βρίσκεται στις εξαγωγές ενέργειας

2Από τη δική του πλευρά, παρεμβαίνοντας στο ίδιο πάνελ με θέμα «Στρατηγικές επενδύσεις για ένα βιώσιμο ενεργειακό σύστημα», ο κ. Μιχάλης Θωμαδάκης, μέλος του ΔΣ. της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) υπενθύμισε με ανάγλυφο και μάλλον πικρό τρόπο τα κρίσιμα ελλείμματα ενός μακροπρόθεσμου και εξωστρεφούς σχεδιασμού που δεν έγινε ποτέ για την αγορά ενέργειας και τόνισε ότι το μέλλον για τους Έλληνες παραγωγούς βρίσκεται πλέον στις εξαγωγές. «Όταν άρχισε η απελευθέρωση της αγοράς», είπε, «υπήρξε μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον για όλους τους κλάδους της ενέργειας. Στην πραγματικότητα όμως δεν υπήρξε κανένας μακροχρόνιος σχεδιασμός. Η ΡΑΕ θέσπισε δύο φορές από το 1999 έναν μηχανισμό ενεργειακού σχεδιασμού ο οποίος ουδέποτε εφαρμόστηκε. Έτσι ,η απελευθέρωση έγινε άναρχα». Το δεύτερο στοιχείο που, κατά τον ίδιο αγνοήθηκε από όποιες αποφάσεις ελήφθησαν για σχεδιασμό και παροχή κινήτρων, ήταν οι αρχές της βιωσιμότητας και της οικονομικής αποτελεσματικότητας. Σε μια απελευθερωμένη αγορά ενέργειας όμως το κόστος πληρώνουν οι καταναλωτές και σε ορισμένες περιπτώσεις οι φορολογούμενοι. Διαγράφηκαν  μονοκοντυλιά κάποιες τεχνολογίες επειδή ήταν «βρώμικες» με αποτέλεσμα να  αυξάνεται διαρκώς είτε το κόστος για την ανάπτυξη ΑΠΕ, είτε για νέα δίκτυα». Κατά τον κ. Θωμαδάκη, απαιτείται επανασχεδιασμός ώστε να ξέρει ο καταναλωτής τι πληρώνει, να ξέρουν κι οι επενδυτές το κόστος και το ρίσκο της αγοράς κι αν αξίζει να μπουν. Το τρίτο σημαντικό θέμα που αγνοήθηκε ήταν ότι μια ενεργειακή επένδυση πρέπει να γίνεται όταν συντελεί στη μακροπρόθεσμη μείωση του κόστους. Όταν λοιπόν η κρίση χτύπησε την ελληνική οικονομία και το κόστος λειτουργίας της ενεργειακής αγοράς τέθηκε εκτός ελέγχου, υπήρξε ένα φαινόμενο ντόμινο που ξεκίνησε από τους καταναλωτές και κυρίως τη βιομηχανία για να προχωρήσει μετά στους παραγωγούς.

 

Να αποφασίσει η Βουλή για το εύλογο κόστος των ΑΠΕ

Κατά την εκτίμηση του μέλους του ΔΣ. της ΡΑΕ, ο επανασχεδιασμός της αγοράς ΑΠΕ επείγει, πρέπει όμως πλέον να στηριχθεί στην κατάργηση της υποχρεωτικής επαναγοράς του ρεύματος από το σύστημα. Σε ότι αφορά τη δυνατότητα ανάκλησης των αδειών που τώρα περνά πλέον στην αρμοδιότητα της ΡΑΕ, πρέπει να γίνει και θα βοηθήσει. «Πρέπει επίσης να παρθούν οριστικές αποφάσεις σχετικά με το πόσο πρέπει να κοστίζει στην ελληνική οικονομία η ανάπτυξη των ΑΠΕ, και προφανώς, λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετικά ευεργετική τους  επίδραση, να αποφασίσει η Βουλή ποιο είναι το εύλογο κόστος για τις ΑΠΕ», κατέληξε ο αξιωματούχος της ΡΑΕ. Είναι χαρακτηριστικό ότι φέτος το συνολικό κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος που θα πληρώσουν οι καταναλωτές φτάνει τα 5 δις ευρώ κι από αυτό το ποσό οι παραγωγοί ΑΠΕ θα εισπράξουν 1.5 δις ευρώ. Αν υποτεθεί  ότι η ζήτηση του ρεύματος παραμένει  σταθερή ως το 2020, εκείνη τη χρονιά επί συνόλου εισπράξεων 5 δις ευρώ οι παραγωγοί ΑΠΕ θα πρέπει να εισπράξουν 2.5 δις ευρώ. Η λύση κατά τον κ. Θωμαδάκη γι’ αυτή την ασφυκτική κατάσταση είναι οι εξαγωγές: «Να υπάρξει μακροχρόνιος σχεδιασμός, το κράτος να σεβαστεί τους επενδυτές και να δοθεί η ευκαιρία στους Έλληνες παραγωγούς να εξάγουν. Με τη μείωση της κατανάλωσης που καταγράφεται μετά την έναρξη της κρίσης, της τάξης του 3%-4% το χρόνο, απαιτείται αναπροσανατολισμός της παραγωγής προς εξαγωγή. Τα Βαλκάνια έχουν απαρχαιωμένες μονάδες και θα αντιμετωπίσουν ενεργειακό έλλειμμα μέσα στα επόμενα 3-4 χρόνια, άρα η Ελλάδα μπορεί να εξάγει εκεί».

 

Ν. Μπενρουμπή, Εντεταλμένος Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής Protergia Οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας για τις εγγυημένες τιμές

3Ο κ. Ντίνος Μπενρουμπή, εντεταλμένος σύμβουλος και γενικός διευθυντής της Protergia, επισήμανε ότι η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει γενικότερα τους έως πρότινος φιλόδοξους στόχους της Ευρώπης για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην παραγωγή ενέργειας αλλάζοντας το τοπίο. Το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι βεβαίως πολύ μεγαλύτερο, τόνισε, επειδή υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα σε ό,τι αφορά το μέλλον των εγγυημένων τιμών στην Ελλάδα.

Η Protergia, είναι 100% θυγατρική του Ομίλου Μυτιληναίος, συγκεντρώνει τη διαχείριση όλων των ενεργειακών παγίων και ενεργειακών δραστηριοτήτων του Ομίλου και έχει υλοποιήσει  επενδύσεις άνω των 600 εκ. ευρώ σε ενεργειακά πάγια την τελευταία πενταετία. Μεταξύ των εγκαταστάσεων που κατέχει ή διαχειρίζεται περιλαμβάνονται θερμικές μονάδες φυσικού αερίου στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας και τους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας συνολικής ισχύος 1,2 GW σε λειτουργία και μονάδες ΑΠΕ συνολικής ισχύος 54 MW που περιλαμβάνουν αιολικά πάρκα μικρά υδροηλεκτρικά και φωτοβολταϊκά διεσπαρμένα σε πολλά σημεία της ελληνικής επαρχίας. Η Protergia διαθέτει επίσης 1.4 GW με άδειες εγκατάστασης, κυρίως αιολικών πάρκων, αλλά δεν προχωρά στην κατασκευή τους, όπως πολύ εμφατικά τόνισε ο κ. Μπενρουμπή εκπροσωπώντας έναν εκ των μεγαλύτερων ιδιωτικών ενεργειακών ομίλων της χώρας, γιατί, όπως τόνισε « η αγορά σαρώνεται από την αβεβαιότητα και δεν υπάρχει εμπιστοσύνη ότι το σημερινό σχήμα τιμών μπορεί να παραμείνει.

 

Έξι προτάσεις για την άρση της αβεβαιότητας

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος της Protergia εντόπισε έξι παράγοντες που αποτρέπουν την υλοποίηση ενεργειακών επενδύσεων σήμερα στη χώρα μας. 

Α) Την αβεβαιότητα για το μέλλον των εγγυημένων τιμών ΑΠΕ στην Ελλάδα. Όλοι οι επενδυτές αναρωτιούνται αν θα μπει εν τέλει έκτακτη εισφορά στις ΑΠΕ. Υπάρχει πρόβλημα με τη μη τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του κράτους. Το κόστος μπορεί να είναι περιορισμένο σήμερα και οι μονάδες να είναι βιώσιμες, τόνισε ο κ. Μπενρουμπή, όμως οι συμβάσεις πρέπει να είναι σεβαστές και οι μεταβολές στους όρους τους να γίνονται συναινετικά.

Β) Την αποκατάσταση της φερεγγυότητας του ΛΑΓΗΕ.

Γ) Τις δυσκολίες των επενδυτών να εξασφαλίσουν χρηματοδοτήσεις από τις εύθραυστες τράπεζες.

Δ) Την αρνητική στάση των τοπικών κοινωνιών απέναντι στις ΑΠΕ και ιδίως απέναντι στα αιολικά πάρκα.

Ε) Τις πολύ αργόσυρτες διαδικασίας του Συμβουλίου της Επικρατείας ενώπιον του οποίου κατατίθενται πολλές αιτήσεις ακύρωσης των έργων ΑΠΕ

ΣΤ) Την αναγκαιότητα ενίσχυσης των δικτύων με υλοποίηση νέων επενδύσεων της τάξεως των 4 δις ευρώ μέχρι το 2014 και άλλων 4 δις ευρώ μέχρι το 2020 κυρίως για την ενίσχυση του ηπειρωτικού συστήματος και τη διασύνδεση των νησιών.

 

Στο κρίσιμο σταυροδρόμι

Κατά τον κ. Μπενρουμπή, οι ΑΠΕ αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε ένα πολύ δύσκολο σταυροδρόμι και για να προχωρήσουν οι επενδύσεις του τομέα επείγει και είναι απολύτως απαραίτητη η άμεση υιοθέτηση και εφαρμογή ενός σταθερού και φερέγγυου ρυθμιστικού και οικονομικού πλαισίου.  Από εκεί και πέρα, χρειάζεται ακόμη η εξυγίανση του ΛΑΓΗΕ και του ΑΔΜΗΕ, η διευκόλυνση της αδειοδοτικής διαδικασίας με αυστηρή χρονική εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, η ενημέρωση και επιμόρφωση των τοπικών κοινωνιών από τις δομές της πολιτείας, η αποφασιστική επιτάχυνση των διαδικασιών του ΣτΕ που θα πρέπει να δεσμευτεί επιτέλους να εκδίδει αποφάσεις μέσα σε 6 -12 μήνες και όχι μετά από ολόκληρα χρόνια και βέβαια η δημιουργία ενός θετικού χρηματοδοτικού περιβάλλοντος. 

 

Β. Σπηλιωτόπουλος, διευθυντής της GAMESA HELLAS: Δημιουργία περιβάλλοντος επενδυτικής ασφάλειας

4Με αντίστοιχους προβληματισμούς, ο κ. Βασίλης Σπηλιωτόπουλος, διευθυντής της GAMESA HELLAS, εταιρίας που κατασκευάζει ανάμεσα σε άλλα ανεμογεννήτριες και διαθέτει εμπειρία μέσω της ισπανικής μητρικής της, από την ανάπτυξη αιολικών πάρκων σε 30 και πλέον χώρες, στάθηκε ιδιαίτερα στο πρόβλημα ορισμένων κυβερνητικών πρακτικών που, κατά τη γνώμη του, αποτελεί πάγιο στοιχείο της ελληνικής πραγματικότητας χωρίς να συνδέεται υποχρεωτικά με την κρίση. Χαρακτηριστικά παραδείγματα πρακτικών, που δημιουργούν ένα περιβάλλον επενδυτικής ανασφάλειας είναι, στην παρούσα φάση, η επαπειλούμενη επιβολή ειδικού τέλους στις ΑΠΕ, οι καθυστερήσεις πληρωμών, οι καθυστερήσεις σε αδειοδοτήσεις, οι μη επιστροφές των εγγυητικών σε ολοκληρωμένα έργα, αλλά και άλλα μικρότερα προβλήματα που δημιουργούν ένα περιβάλλον επενδυτικής ανασφάλειας. Αυτό ακριβώς το περιβάλλον πρέπει να ανατραπεί, προκειμένου ο ξένος επενδυτές που διαθέτει κάποια πεπερασμένα κεφάλαια και τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε διάφορες χώρες, να επιλέξει τελικά την Ελλάδα.

 

Tη σχετική συζήτηση συντόνισε ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ηλεκτρισμού Ελλάδος, κ. Αθ. Τσαντίλας.

  

5

Ο κ. Μ. Θωμαδάκης, μέλος ΔΣ. της ΡΑΕ, ο συντονιστής του Β’ Πάνελ κ. Αθ. Τσαντίλας, Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ηλεκτρισμού Ελλάδος, ο κ. Β. Σπηλιωτόπουλος, Διευθυντής της GAMESA HELLAS και ο κ. Ν. Μπενρουμπή, Εντεταλμένος Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής της Protergia.