25October2021

You are here: Home CONFERENCE PAST FORUMS 2013 APRIL 2013 ΠΑΝΕΛ 02/04/2013 Πάνελ Γ

Γ΄Πάνελ, πρώτο μέρος: «Οι Υπερ-ώριμες Επενδύσεις στα Απορρίμματα»:

Με το χρηματοδοτικό να παραμένει στο επίκεντρο

07

 

Μια απόλυτα χαρακτηριστική εικόνα του πού βρίσκονται σήμερα οι διαγωνισμοί για τη διαχείριση απορριμμάτων δόθηκε κατά τη διάρκεια του πάνελ με θέμα «Οι Υπερ-ώριμες Επενδύσεις στα Απορρίμματα» το οποίο εστίασε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επενδυτές που λαμβάνουν μέρος στις διαγωνιστικές διαδικασίες –ευρισκόμενες ήδη σε πλήρη εξέλιξη στην Αττική και σε άλλες Περιφέρειες της Ελλάδας -και πρωτίστως στο χρηματοικονομικό θέμα που είναι βασική προϋπόθεση για την επίσπευση των έργων.

 

Α. Γάκης, ΕΔΣΚΝΑ: Με στόχο μια βιώσιμη δραστηριότητα για τον επενδυτή

03Ο κ. Αντώνης Γάκης, Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΚΝΑ, παρουσίασε τη σημαντική πρόοδο των αρμόδιων φορέων της Περιφέρειας Αττικής στο μέτωπο των επενδύσεων για τα απορρίμματα. Η Περιφέρεια Αττικής, είπε ο κ. Γάκης, ανάλαβε γρήγορα την πρωτοβουλία, προκειμένου να αποφύγει τις γιγάντιες εγκαταστάσεις έσπασε το διαγωνισμό ανά περιοχή και είναι πλέον έτοιμη για τη δημοπράτηση με πολύ μεγάλη έκπτωση. Η λύση δεν είναι τα τεράστια εργοστάσια και ο γιγαντισμός αλλά η συνειδητοποίηση των πολιτών για αύξηση της ανακύκλωσης, συνέχισε ο κ. Γάκης. Γι' αυτό ο πρώτος σκοπός είναι να αυξηθεί η διαλογή στην πηγή – αλλά και να διατηρηθούν τα σχετικά κόστη των δήμων χαμηλά και ο επενδυτής να έχει μια βιώσιμη δραστηριότητα. Στόχος της Περιφέρειας Αττικής είναι να παραδώσει στο λαό της Αττικής τέσσερα εργοστάσια απορριμμάτων ή τουλάχιστον πολύ μεγάλο μέρος τους σύντομα. Τα εργοστάσια θα γίνουν με την μέθοδο των ΣΔΙΤ και θα χρησιμοποιηθούν δοκιμασμένες τεχνολογίες σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. «Έχουμε αποδεχτεί το βάρος των σκουπιδιών της Πελοποννήσου γιατί θέλαμε να δώσουμε το παράδειγμα και ζητάμε πλέον τη συνεργασία ων πολιτών σε όλα τα θέματα», από τα ζητήματα χωροθέτησης ως την αύξηση της ανακύκλωσης, κατέληξε ο κ. Γάκης.

 

Ν. Καλογερής, Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης: Εξι νέες μονάδες στους παλιούς ΧΥΤΑ

01Ο κ. Νίκος Καλογερής, Αντιπεριφερειάρχης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Κρήτης, περιέγραψε τι έχει γίνει στην περιφέρεια του ως προς τη διαχείριση των απορριμμάτων. Η Κρήτη αναθεώρησε τον περιφερειακό της σχεδιασμό και προσπάθησε να αλλάξει τις νοοτροπίες προκειμένου από τη στείρα αντίδραση να πετύχει την συνειδητοποίηση της κοινωνίας για τη διαχείριση των αποβλήτων, είπε. Η περιφέρεια Κρήτης έκανε εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών αποδίδοντας την έμφαση στην επιλογή των υλικών στην πηγή, ενώ παράλληλα άλλαξε τον σχεδιασμό της και αντί της μίας μεγάλης μονάδας για όλη την Κρήτη, προέβλεψε τη δημιουργία πολλών μικρών μονάδων χαμηλού κόστους και ως προς την κατασκευή και ως προς τη λειτουργία τους. Στο πλαίσιο αυτού του σχεδιασμού, η Κρήτη θα αποφύγει τις νέες χωροθετήσεις και οι έξι μονάδες της θα εγερθούν εκεί που ήταν οι παλιοί ΧΥΤΑ. Οι εγκαταστάσεις αυτές θα ενσωματώνουν γραμμές για ανακύκλωση κι ένα δίκτυο σταθμών μεταφόρτωσης με σκοπό να παραμείνει χαμηλό το κόστος μεταφοράς. Στην παρούσα φάση, κατέληξε ο κ. Καλογερής, αναζητούν πού θα εντάξουν αυτά τα έργα και αν υπάρχει η δυνατότητα να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

 

Γ. Πουλοκέφαλος, Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου: Ανάγκη συνεργασίας των δημάρχων.

02«Δεν έχουμε το καλύτερο όνομα σαν χώρα σε ό,τι αφορά τις σχέσεις και τις υποχρεώσεις μας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τα απορρίμματα. Ας θυμηθούμε τον Κουρουπητό» επισήμανε ο κ. Γιώργος Πουλοκέφαλος, πρόεδρος του περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, που πήρε στη συνέχεια το λόγο. «Το 2012 δημοσιεύτηκε μια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αξιολογούσε την πορεία της κάθε χώρας σε σχέση με την επεξεργασία στερεών απορριμμάτων και η Ελλάδα ήταν η τελευταία από όλες. Ενώ ειδικώς στην Πελοπόννησο, παραλάβαμε μια κατάσταση τραγική σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων».
Με το σχέδιο Καλλικράτη, το πρόβλημα των απορριμμάτων – ένα πεδίο δύσκολο όπου, κατά τον κ. Πουλοκέφαλο, «ασκείται παραπληροφόρηση και μικροπολιτική, ο καθένας λέει ό,τι θέλει και κανείς δεν θέλει σκουπίδια στην αυλή του... » – ανατέθηκε στις περιφέρειες.
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ήταν τελευταία στη διαχείριση των απορριμμάτων, ωστόσο η αρχή που ανέλαβε το 2011 έδωσε προτεραιότητα στο ζήτημα. Έσπευσαν να ετοιμάσουν το σχετικό φάκελο με τη δημοπράτηση και έκαναν γρήγορα το διαγωνισμό, έτσι πλέον είναι στο τελικό στάδιο με στόχο το δεύτερο τρίμηνο του 2013 να ολοκληρωθεί η φάση της κατάθεσης προσφορών και ως τα τέλη του 2013 να υπάρχει ο τελικός ανάδοχος. Η δεύτερη προσπάθεια της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει σαν στόχο την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ, με την εξασφάλιση χρηματοδότησης για ολοκληρωμένη αποκατάσταση. Ωστόσο τα προβλήματα είναι πολλά και οι δήμαρχοι πολλών πόλεων δεν συνεργάζονται. «Είναι χαρακτηριστικό», κατέληξε ο κ. Πουλοκέφαλος, «ότι στην πόλη της Τρίπολης έχει να γίνει αποκομιδή απορριμμάτων εδώ και 70 μέρες».

 

Α. Παπαδόπουλος, Grant Thornton: Προβληματισμοί σε σχέση με τα κεφάλαια

04Ο κ. Απόστολος Παπαδόπουλος, της Grant Thornton, περιέγραψε κάποια ζητήματα που, όπως είπε, προέκυψαν ως "αντιφάσεις" από την εμπειρία του ως χρηματοοικονομικού συμβούλου κατά τις διαδικασίες των περιφερειών στο θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων. Πριν ένα χρόνο, είχαμε παρουσιάσει το χρηματοοικονομικό μοντέλο του σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων της Αττικής, σημείωσε. Τώρα έχουμε προχωρήσει, είμαστε στα μέσα της αξιολόγησης της δεύτερης φάσης του διαγωνισμού με ΣΔΙΤ και σύντομα θα έχουμε προσωρινό ανάδοχο προκειμένου να υλοποιηθεί το πρώτο έργο της Αττικής στα απορρίμματα. Ωστόσο προκύπτουν κάποιες αντιφάσεις, συνέχισε: «Ζήτημα πρώτο: ανοιχτές τεχνολογίες, χαμηλό gate fee. Πόσο ανοιχτές είναι οι τεχνολογίες όταν το πρωτεύον για μας δεν είναι η τεχνική αξιολόγηση αλλά το χρηματοοικονομικό κόστος; Αναγκαστικά αποφεύγουμε τεχνολογίες που απαιτούν υψηλές κεφαλαιακές ανάγκες. Ζήτημα δεύτερο: προβλήματα χρηματοδότησης και εγγυήσεων. Ένας λόγος που η Αττική καθυστέρησε τόσο ήταν επειδή δεν διέθετε τα κεφάλαια. Ούτε τώρα τα διαθέτει. Βρήκαμε ότι ένα κομμάτι θα μπορούσαμε να το πάρουμε από το ΕΣΠΑ. Αυτό δεν σημαίνει ότι σίγουρα θα το πάρουμε. Μπορεί να μην προλάβουμε γιατί το ΕΣΠΑ τελειώνει στα τέλη του 2013. Ζήτημα τρίτο: υπάρχει επίσης ένα ερώτημα αν έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί το εγχώριο τραπεζικό σύστημα σε μια επένδυση άνω του 1 δις. Συν τοις άλλοις, πρέπει να αναζητηθούν κάποιες εγγυήσεις για την περίπτωση που οι τοπικοί άρχοντες δεν ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις τους».

 

Π. Δημητριάδης, νομικός σύμβουλος: Τέσσερα νομικά θέματα με ειδική σημασία

05Ο τελευταίος ομιλητής κ. Προκόπης Δημητριάδης, εκπρόσωπος της δικηγορικής εταιρείας Λαμπαδάριος και Συνεργάτες, συμμετείχε στις διαδικασίες της Πελοποννήσου και ανέδειξε ορισμένα νομικά ζητήματα ειδικής σημασίας για τους επενδυτές. Το πρώτο ζήτημα αφορά τα ακίνητα όπου γίνεται το έργο, καθώς ανακύπτουν θέματα νομικής αβεβαιότητας – αφού δεν έχει ολοκληρωθεί το Κτηματολόγιο – για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της γης ως προϋπόθεση για να ληφθεί χρηματοδότηση. Το δεύτερο ζήτημα έχει να κάνει με τις εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου που ήταν απαραίτητες για να ληφθεί χρηματοδότηση. Πλέον όμως δεν υπάρχουν κι αυτό είναι πρόβλημα. Το τρίτο ζήτημα έχει να κάνει με το νόμο 3886/2010 περί παράβολου σύμφωνα με τον οποίο, για να προσφύγει κάποιος στο Συμβούλιο Επικρατείας εναντίον μιας επένδυσης, θα πρέπει να καταβάλλει παράβολο ίσο με το 1% του προϋπολογισμού του έργου με ανώτατο όριο τις 50.000 ευρώ. Κατά τον κ. Δημητριάδη, η συγκεκριμένη ρύθμιση με το υψηλό παράβολο αίρει τη δικαστική προστασία, ωστόσο η ρύθμιση έχει κριθεί συνταγματική. Ένα τέταρτο θέμα δημιουργείται από τις μεγάλες καθυστερήσεις στην έκδοση άδειας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων λόγω της εμπλοκής πολλών φορέων κι εδώ βλέπουμε πως η κυβέρνηση έχει κάνει μια ειδική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία αν υπάρχει «εθνική σημασία» – όπου ως εθνική σημασία νοείται αν πληρώνουμε πρόστιμο στην Ευρώπη – οι περιβαλλοντικοί όροι εγκρίνονται αποκλειστικά με αποφάσεις υπουργών και παραλείποντας όλα τα ενδιάμεσα στάδια.Το πάνελ συντόνισε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, Δρ. Κωνσταντίνος Αραβώσης.

06