25October2021

You are here: Home CONFERENCE PAST FORUMS 2013 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΑΝΕΛ 27/11/2013 Πάνελ Α Μέρος β΄

Μεγάλοι πελάτες της εξοικονόμησης ενέργειας και υπάρχουσες ανάγκες

 

1

 

2Ο κ. Δημήτρης Γερογιάννης, σύμβουλος του Υπουργείου Υγείας, παρουσίασε τις βασικές γραμμές του σχεδιασμού εξοικονόμησης ενέργειας στο χώρο της υγείας. Ο κλάδος υγείας αποτελεί μια μικρογραφία της ελληνικής πραγματικότητας διότι αφορά μια πολύ μεγάλη κτιριακή ανάπτυξη που απλώνεται σε όλη τη χώρα και με πολλές ιδιαιτερότητες, καθώς περιλαμβάνει από πολύ παλαιές ως πολύ σύγχρονες εγκαταστάσεις, άρα κάθε σχεδιασμός για εξοικονόμηση της ενέργειας θα πρέπει να καλύπτει όλα αυτά τα πολύ διαφορετικά κτίρια. Ο άμεσος στόχος του Υπουργείου Υγείας είναι να φτιάξει αρχικά το λεγόμενο ενεργειακό αποτύπωμα, έναν ενεργειακό υγειονομικό χάρτη που θα καλύπτει το σύνολο των δομών υγείας, δήλωσε ο κ. Γερογιάννης. «Όλοι για παράδειγμα γνωρίζουμε ότι τα νοσοκομεία είναι μια από τις πιο ενεργοβόρες υποδομές γιατί λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο και έχουν μηχανήματα με υψηλές καταναλώσεις. Σε πρώτη φάση λοιπόν θέλουμε να καταγράψουμε τις ενεργειακές τους ανάγκες και σε δεύτερο στάδιο να περάσουμε στις απαιτούμενες δράσεις. Εδώ π.χ. θα μπορούσαμε να εισάγουμε τη χρήση φυσικού αερίου όπου υπάρχει σχετική δυνατότητα, διότι όπως διαπιστώσαμε στην πρώτη περιφέρεια της Αττικής όπου υπάρχει παροχή φυσικού αερίου, ο λογαριασμός της ΔΕΗ ενός νοσοκομείου που έφτανε στα 250.000 ευρώ μειωνόταν στα 80.000 ευρώ με τη χρήση του φυσικού αερίου». Απολύτως απαραίτητη κρίνεται ωστόσο από τον υπουργείο η στρατηγική δράση όλων των φορέων του δημόσιου συστήματος υγείας και ο αποκλεισμός δράσεων με ξεκομμένα αποτελέσματα. «Με δεδομένες τις πολύ υψηλές καταναλώσεις των νοσοκομειακών ιδρυμάτων, το Υπουργείο Υγείας θέλει να μπει πολύ οργανωμένα στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας, έχει το θέμα αυτό πολύ ψηλά στην ατζέντα του και θα κάνει στρατηγικό σχεδιασμό, αξιοποιώντας και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 2014-2010, το οποίο που έχει να κάνει με την υγεία και την καινοτομία», κατέληξε ο κ. Γερογιάννης.

 

6Ο κ. Νικόλαος Βερνίκος, πρόεδρος του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου-ICC Ελλάς, σε μια παρέμβαση μάλλον επιχειρηματική παρά τεχνοκρατική, κατέθεσε μια σειρά από προβληματισμούς αναφορικά με τον περιορισμένο χαρακτήρα των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στον ξενοδοχειακό απόθεμα της χώρας. Ο τουρισμός ευθύνεται για το 5% των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, αλλά το 4% προέρχεται από τις μεταφορές και μόνον το 1% από τα ξενοδοχεία, είπε. Ο τουρισμός επηρεάζεται από τις κλιματολογικές συνθήκες και θα πρέπει να ενδιαφέρεται για τα θέματα της κλιματικής αλλαγής που ενδέχεται να επηρεάσουν τις τουριστικές ροές προς τη Μεσόγειο είτε μειώνοντάς τις, είτε μεταβάλλοντας τις περιόδους αιχμής. Στον ξενοδοχειακό κλάδο της Ελλάδας, επισήμανε ο κ Βερνίκος, είχαν γίνει μαζικές αναβαθμίσεις και επεκτάσεις ξενοδοχείων κατά την προετοιμασία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 και είχαν ληφθεί τότε υπόψη παράγοντες εξοικονόμησης της ενέργειας. Τα τελευταία χρόνια όμως δεν έχουν υπάρξει ειδικές μελέτες για την εξοικονόμηση ενέργειας και όσες σχετικές παρεμβάσεις γίνονται σε ξενοδοχειακές μονάδες είναι περιορισμένες γιατί λείπει η χρηματοδότηση. Παρά ταύτα ο ίδιος δήλωσε αισιόδοξος για το μέλλον. «Υπάρχει ενδιαφέρον για τον ελληνικό τουρισμό όπως φάνηκε και από τις καλές συμμετοχές στην ιδιωτικοποίηση του Αστέρα. Μετά την κρίση θα γίνουν επενδύσεις στον τουρισμό και στα ξενοδοχεία στην Ελλάδα και πρέπει να συστηματοποιήσουμε σιγά-σιγά την αναζήτησή μας σχετικά με την εξοικονόμηση της ενέργειας και να σκεφτούμε με τι προδιαγραφές θα φτιάξουμε τα νέα ελληνικά ξενοδοχεία ώστε να ανταποκρίνονται στις συνθήκες ανόδου των καλοκαιρινών θερμοκρασιών της μεσογειακής ζώνης», κατέληξε.

 

4Ο κ. Δημήτρης Φιλίππου, βιομηχανικός σύμβουλος και συνεργάτης της βιομηχανίας Πλαστικά Θράκης παρουσίασε τις τεχνικές δυνατότητες, τις στοχεύσεις και τα οφέλη των τριών δυνατών επιπέδων παρεμβάσεων – μικρή, μεσαία, μεγάλη – με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας στη βιομηχανία καθώς και άλλα πολύπλοκα συστήματα κτιρίων όπως τα νοσοκομεία. Κάθε τύπος παρέμβασης αφορά το σύνολο των ενεργειακών συστημάτων της βιομηχανίας ή του κτιρίου, τα οποία μπορούν να περιλαμβάνουν μια ηλεκτρική αντικατάσταση, κάποιους τύπους θέρμανσης και ψύξης, συστήματα διαχείρισης ατμού και συστήματα διαχείρισης υδάτων ενώ στοχεύει στην ανά είδος εγκατάστασης εξοικονόμηση ηλεκτρικής ή θερμικής ενέργειας, είπε ο κ. Φιλίππου. Το πρώτο επίπεδο αφορά τις μικρές παρεμβάσεις, που έχουν σαν στόχο την απλή διαχείριση στο επίπεδο της καθημερινής λειτουργίας, το «νοικοκύρεμα» θα λέγαμε, την πιο σωστή λειτουργία μιας εγκατάστασης και τη μείωση της κατανάλωσης. Το δεύτερο επίπεδο αφορά τις μικρές και μεσαίες επεμβάσεις με την οποία κάνουμε «έξυπνες μονάδες», έξυπνα εργοστάσια ή έξυπνα νοσοκομεία: αυτές οι παρεμβάσεις στοχεύουν στη μείωση του λειτουργικού κόστους και έχουν συντελεστές απόσβεσης 1 με 2 χρόνια. Και το τρίτο επίπεδο αφορά τις μεγάλης κλίμακας παρεμβάσεις που πιθανόν να στοχεύουν στην υποκατάσταση καυσίμου ή στη συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης, τη χρήση φωτοβολταϊκών στοιχείων ή τις ηλιακές εφαρμογές θέρμανσης και ψύξης. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για την Ελλάδα έχουν, κατά τον κ. Φιλίππου, οι ηλιακές εφαρμογές θέρμανσης και ψύξης. Οι εφαρμογές αυτές θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε πολύπλοκα κτιριακά συμπλέγματα, όπως είναι τα ξενοδοχεία και τα νοσοκομεία, αλλά και στη βιομηχανία, τη γεωργία κλπ. Η βασική τεχνική ιδέα είναι η χρήση ηλιακών συστημάτων για θέρμανση, ψύξη και παραγωγή ατμού χαμηλής πιέσεως. Τα σχετικά συστήματα κατασκευάζονται σχεδόν εξολοκλήρου στην Ελλάδα και κατά την εκτίμηση του κ. Φιλίππου, η συγκεκριμένη εφαρμογή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η πρόκληση του μέλλοντος, διότι η Ελλάδα μπορεί πράγματι να καλύψει το 50% των ενεργειακών της αναγκών από τον ήλιο.

 

Συντονιστής του πάνελ ήταν ο Δρ. Αντώνης Μεταξάς, Διευθύνων Εταίρος ΜΕΤΑΞΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, Δικηγόροι – Νομικοί Σύμβουλοι

5