25October2021

You are here: Home CONFERENCE PAST FORUMS 2013 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΑΝΕΛ 27/11/2013 Πάνελ Β

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

 

6

 

Στον σχεδιασμό νέων προγραμμάτων ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ προσανατολίζεται η Πολιτεία. 

 

1Στις προτεινόμενες δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, αναφέρθηκε η κα. Γιάννα Νίκου, Προϊσταμένη Μονάδας Α΄ΥΠΕΚΑ, η οποία παρουσίασε ενδιαφέροντα στοιχεία του μηνός Νοεμβρίου, για την πορεία υλοποίησης του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ». Πιο συγκεκριμένα έγιναν 169.133 αιτήσεις προεγκρίσεων δανείων εκ των οποίων το 50% προεγκρίθηκαν. Όπως είπε η κ. Νίκου, έχουν υλοποιηθεί και πλήρως αποπληρωθεί 14.881 έργα. Σε ότι αφορά τις παρεμβάσεις 8 στις 10 αφορά την αντικατάσταση κουφωμάτων, 5 στις 10 την τοποθέτηση θερμομόνωσης.

Αναφερόμενη στους κύριους άξονες της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής, η κ. Νίκου έκανε λόγο για:

• Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας

• Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση

• Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον

• Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη

• Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης

Σε ότι δε αφορά την Ενεργειακή στρατηγική, οι κεντρικοί στόχοι αφορούν την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού (ενίσχυση υποδομών, διαφοροποίηση πηγών εφοδιασμού, διείσδυση φυσικού αερίου), ώθηση στην ενεργειακή απόδοση και αξιοποίηση εγχώριων ενεργειακών αποθεμάτων & ανάπτυξη ΑΠΕ.

Τέλος η κ. Νίκου αναφέρθηκε στις προτεινόμενες επενδυτικές προτεραιότητες για την προώθηση ενεργειακής αποδοτικότητας οι οποίες αφορούν:

 • Βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας κτιρίων
  • Οικιακός κτιριακός τομέας
  • Δημόσια κτίρια
  • Κτίρια επαγγελματικής χρήσης
  • Εφαρμογή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης / προτύπου ISO 50001 σε δημόσιους φορείς
 • Ενίσχυση Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ - ESCOs)
 • Δράσεις εκπαίδευσης και επιμόρφωσης σε θέματα ενεργειακής αποδοτικότητας, εξοικονόμησης ενέργειας, κλπ.

 

4Ο κ. Χρήστος Δρυμούσης, Στέλεχος Μονάδας Α1, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρηματικού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρήσεων», Υπουργείο Ανάπτυξης, αναφέρθηκε στον σχεδιασμό της νέας προγραμματικής περιόδου και τον σχεδιασμό νέων δράσεων με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας. Κάνοντας έναν μικρό απολογισμό των δράσεων του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρήσεων», του Υπουργείου Ανάπτυξης, υπογράμμισε ότι στο πρόγραμμα έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται τρεις δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας με έμφαση στον οικιακό τομέα και τα δημόσια κτίρια με σκοπό τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στο αστικό περιβάλλον.

Πρώτη δράση: η εξοικονόμηση ενέργειας από τους ΟΤΑ όπου έχουν ενταχθεί 106 προτάσεις. Η συνολική εξοικονόμηση ενέργειας εκτιμάται σε 72Gwh /έτος ενώ η μείωση εκπομπών αερίου θερμοκηπίου εκτιμάται σε 22KtCO2/ετος.

Δεύτερη δράση: η αντικατάσταση και ανακύκλωση παλαιών και ενεργοβόρων οικιακών συσκευών κλιματισμού με την ονομασία «Αλλάζω Κλιματιστικό». Ωφελήθηκαν 98.800 καταναλωτές σε όλη τη χώρα και αντικαταστάθηκαν 140 χιλ. ενεργοβόρες συσκευές κλιματισμού, με συσκευές νέας τεχνολογίας. Η εξοικονόμηση ενέργειας υπολογίζεται σε 53Gwh/έτος και η συνολική μείωση εκπομπών αερίου θερμοκηπίου σε 57KtCO2/έτος.

Και τέλος η Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον όπου εκτιμάται εξοικονόμηση ενέργειας 500 Gwh/έτος και μείωση εκπομπών αερίου θερμοκηπίου 440KtCO2/έτος. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει εν γένει σημαντικά αποτελέσματα για τα ελληνικά νοικοκυριά παρά τα προβλήματα σε επίπεδο γραφειοκρατίας, διαχείρισης και καθυστερήσεων και δεδομένων των ενδογενών σχεδιαστικών δυσκολιών του καινοτόμου χαρακτήρα της δράσης της έλλειψης σχετικής εμπειρίας στα εμπλεκόμενα μέρη αλλά και της οικονομικής κρίσης.

Ο κ. Δρυμούσης, αναφερόμενος στα συμπεράσματα έρευνας υπογράμμισε ότι 7 στα 10 νοικοκυριά λόγω της πολυπλοκότητας ένταξης των πολυκατοικιών παραμένει ακόμα αναξιοποίητο, δηλαδή ένα τεράστιο κτιριακό δυναμικό, ενώ 9 στους 10 εκφράζουν προθυμία συμμετοχής σε αντίστοιχο πρόγραμμα στο μέλλον που θα αφορά σε επαγγελματικές στέγες ή θα έχει σαφή στόχο τις πολυκατοικίες.

Όπως τόνισε ο κ. Δρυμούσης, το σίγουρο είναι ότι για τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα είναι αναγκαίο, ενόψει και της νέας προγραμματικής περιόδου, να σχεδιαστεί ένα νέο αντίστοιχο πρόγραμμα πολύ πιο φιλικού στον πολίτη ξεπερνώντας τις παιδικές ασθένειες που παρατηρούνται σήμερα.

 

5Το χρηματοδοτικό εργαλείο Jessica, και τις δυνατότητες που αυτό δίνει στην χρηματοδότηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας παρουσίασε ο κ. Κωνσταντίνος Γκάσσιος, Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδας, υπεύθυνος προγράμματος Jessica.

Δικαιούχοι του συγκεκριμένου προγράμματος είναι: Δημόσιοι φορείς (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεις αυτών, Υπουργεία, ΝΠΙΔ), Ιδιωτικοί φορείς και επιχειρηματικά Σχήματα Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Βασικές προϋποθέσεις επιλογής έργων είναι:

• να ενσωματώνονται στον αντίστοιχο Άξονα Προτεραιότητας και να υλοποιούνται εντός της εκάστοτε γεωγραφικής Περιφέρειας

• Να αποτελούν μέρος των «Ολοκληρωμένων και Βιώσιμων Σχεδίων Αστικής Ανάπτυξης» στο πλαίσιο εφαρμογής του χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA όπως ορίζεται στην από 9/04/2012 σχετική εγκύκλιο (16646/ΓΓΕΑ 20306/9-4-2012) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

• Να παρουσιάζουν προβλέψεις θετικών σωρευτικών χρηματορροών από λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες πριν από οποιαδήποτε προεξόφληση, ώστε να τεκμηριώνεται η δυνατότητα αποπληρωμής της συνολικής χρηματοδότησης που θα λάβουν

Η αναμενόμενη κερδοφορία τους χωρίς τη χρηματοδότηση του JESSICA να είναι χαμηλότερη από εκείνη που συνήθως απαιτείται από την αγορά

 

7Την εμπειρία του σε ότι αφορά τα χρηματοδοτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στη Βρετανία, μετέφερε στους παρευρισκόμενους στο Φόρουμ ο κ. Ιωάννης Ορφανός Υπεύθυνος Ανάπτυξης, Green Value Associates.Ανακυκλούμενα επενδυτικά κεφάλαια, Πράσινη Επενδυτική και Αναπτυξιακή Τράπεζα, επιδοτούμενα χαμηλότοκα δάνεια, άτοκα δάνεια σε τοπική αυτοδιοίκηση, στόχευση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων για όλους τους τύπους κτιρίων, είναι τα πράσινα επενδυτικά κεφάλαια που αξιοποιούνται στην Μ. Βρετανία για την προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας. Σε ότι αγορά τα φορολογικά-λογιστικά κίνητρα περιλαμβάνουν: Εκπτώσεις ΦΠΑ για υπηρεσίες και εξοπλισμό ενεργειακής αποδοτικότητας, αφορολόγητα κέρδη ισόποσα της επένδυσης κεφαλαίου, λογιστική απόσβεση εξοπλισμού κατά φάση αποπληρωμής, μίσθωση εξοπλισμού ως λειτουργική δαπάνη, όπως ανέφερε.


Συντονίστρια του πάνελ ήταν η κα. Άντα Σεϊμανίδη, Αρχισυντάκτρια A-Energy

10