25October2021

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

 

5

 

Η χρήση νέων εναλλακτικών καυσίμων φιλικών προς το περιβάλλον εξετάστηκε στη διάρκεια του Επιχειρηματικού Φόρουμ: ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ– ΩΡΙΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ, σε μια περίοδο όπου η ανοδική πορεία στην τιμή των καυσίμων κίνησης επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στο κόστος της μεταφορών και δημιουργεί σοβαρά εμπόδια για την επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη.

 

2Εκτενή αναφορά στις προοπτικές που διαμορφώνουν στις μεταφορές τα εναλλακτικά καύσιμα έκανε ο Δρ. Γεώργιος Αγερίδης, Πρόεδρος ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο (Ελληνικό Ινστιτούτο Ηλεκτρομαγνητικών Οχημάτων), και παρουσίασε τις εξελίξεις στον ηλεκτρισμό (που θα γίνει πολύ καθαρότερος στο μέλλον), το υδρογόνο, τα αέρια καύσιμα (υγραέριο και φυσικό αέριο) και τα εξελιγμένα βιοκαύσιμα – που προσφέρουν πολλές επιλογές και υγιή ανταγωνισμό.

Ο κ. Αγερίδης κατέληξε αναφερόμενος στους παράγοντες διείσδυσης εναλλακτικών καυσίμων τόνισε ότι η δυνατότητα αυτή εξαρτάται από τη διαθεσιμότητά του εναλλακτικού καυσίμου και τη δυνατότητα χρήσης της υπάρχουσας υποδομής τροφοδοσίας. Κάθε εναλλακτικό καύσιμο απαιτεί διαφορετικά είδη και επίπεδα επενδύσεων σε υποδομές και εξοπλισμό ενώ η δημιουργία υποδομών είναι αρκετά δαπανηρή και εφικτή όταν η διείσδυση νέων καυσίμων είναι επαρκής. Η «αρχή της διείσδυσης» εναλλακτικών καυσίμων απαιτεί συνήθως μεγαλύτερη προσπάθεια από τα συμβατικά καύσιμα. Η αποδοχή του κοινού είναι επίσης σημαντική και ο χρήστης πρέπει να παρακινείται να χρησιμοποιήσει εναλλακτικά καύσιμα.

Τέλος η δημιουργία ενός γενικά αειφόρου περιβάλλοντος προϋποθέτει αλλαγές στις συνήθειες και νέα διαμόρφωση των σημερινών καταναλωτικών προτύπων.

 

3FIXΤο επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης και διάδοσης του φυσικού αερίου ως καύσιμο κίνησης ανέπτυξε ο κ. Γεώργιος Χατζόπουλος, Σύμβουλος Στρατηγικής και Εταιρικής Ανάπτυξης, ΔΕΠΑ, το οποίο εστιάζεται σε δύο επίπεδα στη δημιουργία πρατηρίων και τη δημιουργία στόλων οχημάτων. Για το πρώτο, σύμφωνα με τον κ. Χατζόπουλο, σχεδιάζεται η ίδρυση 8 πρατηρίων στην Αθήνα, 3 στη Θεσσαλονίκη και από ένα σε Βόλο και Λάρισα, μέχρι το τέλος του 2014.

Για την ανάπτυξη της κίνησης με φυσικό αέριο προωθείται η υλοποίηση προγραμμάτων συνεργασίας με εταιρείες του κλάδου εμπορίας αυτοκινήτων για την επιδότηση αγοράς στόλων εργοστασιακών οχημάτων από επαγγελματίες π.χ. τα ταξί και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στα city logistics. Επίσης προωθείται η επιδότηση μετατροπής οχημάτων για την χρήση του CNG στην κίνησή τους και η εκπαίδευση και πιστοποίηση τεχνιτών για την μετατροπή οχημάτων. Στην εκπαίδευση θα συμπεριληφθούν και τα ΚΤΕΟ και το προσωπικό των πρατηρίων.

Όλα αυτά όμως πρέπει να πλαισιωθούν και από συγκεκριμένες δράσεις της Πολιτείας όπως η βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου, την καθιέρωση εξειδικευμένων επιδοτήσεων επενδύσεων, την προώθηση και ενίσχυση της εκπαίδευσης τεχνιτών, την ανάπτυξη κινήτρων στους οδηγούς για την αγορά αυτοκινήτων Φ.Α, όπως χαμηλά τέλη κυκλοφορίας αλλά και την προώθηση επικοινωνιακών δράσεων που αφορούν τα κοινωνικά οφέλη αλλά και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν τα πράσινα καύσιμα.

Ο κ. Χατζόπουλος αναφέρθηκε και στο μέλλον και την εξέλιξη του Φ.Α. Κίνησης τονίζοντας τη σχεδιαζόμενη ανάπτυξη και δημιουργία δικτύου πρατηρίων σε βασικούς ευρωπαϊκούς οδικούς άξονες, τη χρήση βιοαερίου το οποίο ύστερα από τον κατάλληλο καθαρισμό και αναβάθμιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν βιομεθάνιο ως καύσιμο μεταφορών και ή να εγχυθεί στο δίκτυο φυσικού αερίου αλλά και την παραγωγή συνθετικού μεθανίου.

 

7Τέλος η κ. Βάλυ Λιόλιου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Κέντρου Δοκιμών Ερευνών και Προτύπων της ΔΕΗ, αναφέρθηκε στην ηλεκτροκίνηση. Όπως είπε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα συνδέονται στενά με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ενώ αποτελούν ένα τομέα με σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες ακόμη και σήμερα στην εποχή της κρίσης, αν σκεφτούμε την ανάγκη κατασκευής δικτύων φόρτισης των οχημάτων, σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης προκύπτουν και μεγάλες ευκαιρίες εργασίας για χιλιάδες ανθρώπους καθώς η κατασκευή σταθμών φόρτισης έχει ως συνέπεια π.χ. εργασίες συντήρησης του δικτύου ή ανακύκλωσης υλικών.

 

 

  

Συντονιστής του πάνελ ήταν ο Δρ. Αντώνης Μεταξάς, Διευθύνων Εταίρος ΜΕΤΑΞΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, Δικηγόροι – Νομικοί ΣύμβουλοιΣυντονιστής του πάνελ ήταν ο κ. Αλέξανδρος Βραχνός, τ. πρόεδρος Επιτροπής για τις Πράσινες Μεταφορές.

6