25October2021

You are here: Home CONFERENCE PAST FORUMS 2013 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΑΝΕΛ 28/11/2013 Πάνελ Β Μέρος β΄ ΑΠΕ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 

2

 

4Το υψηλό ενδιαφέρον για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, παρά τις δυσκολίες της εποχής και τα πλήγματα που έχουν δεχθεί οι παραγωγοί ΑΠΕ το τελευταίο διάστημα, επιβεβαιώθηκε στη διάρκεια του Επιχειρηματικού Φόρουμ: ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΩΡΙΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ, που διεξήχθη στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

 

 

  

5Την ολοένα αυξανόμενη διείσδυση των ΑΠΕ στην ζωή μας επισήμανε ο κ. Δημήτριος Τσαλέμης, από την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα ΑΠΕ, του ΥΠΕΚΑ, ο οποίος τόνισε ότι η αξιοποίηση τους αποτελεί εργαλείο ενεργειακής αυτάρκειας ενώ πρέπει να δοθούν ισχυρά κίνητρα για την παραγωγή και την κατανάλωση. Ο κ. Τσαλέμης τόνισε ότι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας έχουν πλέον εξελιχθεί σε κυρίαρχο παίκτη της αγοράς ενέργειας με σημαντική διείσδυση παρά την δυσκολία χρηματοδότησης νέων έργων. Όπως υποστήριξε ο κ. Τσαλέμης, για το 2013 αναμένεται να επιτύχουμε τους ενδιάμεσους μη δεσμευτικούς στόχους για τις ΑΠΕ. Στόχος ωστόσο παραμένει η δημιουργία ενός ασφαλούς επενδυτικού πλαισίου στον τομέα αυτό.

 

 

Από την πλευρά του ο κ. Σάββας Σεϊμανίδης, αντιπρόεδρος EREF, αναφέρθηκε στον νέο ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης και στη θέση που έχουν οι ΑΠΕ σε αυτόν. Όπως τόνισε ο κ. Σεϊμανίδης η οικονομική κρίση που μαστίζει την Ευρώπη οδήγησε στην επαναξιολόγηση της κρατικής παρέμβασης στον τομέα της ενέργειας, και αυτό φαίνεται καθαρά στις νέες οδηγίες, οι οποίες δεν είναι δεσμευτικές, προς τα κράτη – μέλη, ωστόσο από την εφαρμογή τους θα κρίνεται για τα επόμενα χρόνια τι θεωρείται κρατική στήριξη για τις ΑΠΕ. Όπως είναι, σημείωσε ο κ. Σεϊμανίδης, γίνεται πολύ συζήτηση για τις αυξημένες τιμές ενέργειας στην Ευρώπη και οι ΑΠΕ έχουν γίνει το εξιλαστήριο θύμα, καθώς υποδεικνύεται ως βασικός παράγοντας για τις αυξήσεις των τιμών. Ωστόσο σε σχετικό κείμενο της ΕΕ, φαίνεται ξεκάθαρα ότι άλλοι παράγοντες έχουν οδηγήσει στις αυξήσεις των τιμών όπως: η υπερφορολόγηση της ενέργειας, η χρήση ακριβών καυσίμων όπως το φυσικό αέριο, η αύξηση του κόστους μεταφοράς και του κόστους δικτύων, η απαραίτητη αντικατάσταση των δικτύων υποδομών και παραγωγής που είναι πλέον γερασμένα, η αποτυχία στην υλοποίηση προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας , οι στρεβλώσεις στη λειτουργία αγοράς ηλεκτρισμού και οι απότομες μεταβολές στην ηλεκτρική παραγωγή, η μη μείωση των επιδοτήσεων των ορυκτών καυσίμων, είναι βασικές αιτίες που συμβάλουν στην αύξηση του κόστους της ενέργειας. Σύμφωνα με τον κ. Σεϊμανίδη, οι ΑΠΕ παραμένουν στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για το περιβάλλον και την ενέργεια. Κάτι που αποδεικνύει ότι οι ΑΠΕ έχουν εξελιχθεί σε κύριο παίκτη της αγοράς ενέργειας. Σε ότι αφορά τις νέες πολιτικές που προωθεί η ΕΕ, αυτές έχουν στόχο να αποφευχθούν οι δυσλειτουργίες του παρελθόντος και για αυτό μεταξύ άλλων προωθεί οδηγίες που προβλέπουν τα συστήματα στήριξης να είναι συνδεδεμένα με τον προσδιορισμό του κόστους των τεχνολογιών, να μη γίνονται αποδεκτές πρακτικές αναδρομικών μέτρων που θίγουν υφιστάμενες συμβάσεις, καθώς αυτή η πρακτική θεωρείται ότι δηλητηριάζει κάθε προσπάθεια για οποιαδήποτε νέα επένδυση. Τέλος αναφέρει ότι οι νέες προσπάθειες θα πρέπει να επικεντρώνονται ώστε οι ΑΠΕ να αναπτύσσονται εκεί όπου «ο ήλιος λάμπει περισσότερο και ο αέρας φυσά πιο πολύ», δηλαδή πιο φθηνά και αποδοτικά. Τέλος όπως επισήμανε ο κ. Σεϊμανίδης, τα κριτήρια αυτά θεσπίζονται ώστε οι μηχανισμοί σταδιακά να συγκλίνουν ενώ προωθείται η συνεργασία κρατών – μελών για κοινά έργα ενώ προωθούνται κίνητρα για τους καταναλωτές ώστε η ζήτηση ενέργειας να είναι ευέλικτη, όπως οι διακοπτόμενες συμβάσεις.

 

Συντονίστρια του πάνελ ήταν η κα. Άντα Σεϊμανίδη, Αρχισυντάκτρια A-Energy

6