25October2021

 

«ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ »

«ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΥΜ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013»

 

 

arx1 arx3 arx2

 

 

Πιστεύουμε, επιμένουμε, επενδύουμε στην Ελλάδα 

 

«Πιστεύουμε, επιμένουμε, επενδύουμε στην Ελλάδα, αιτούμεθα κράτος δικαίου, ασφάλειας και εμπιστοσύνης», είναι το μήνυμα του πρόσφατου (27-28 Νοεμβρίου) διήμερου επιχειρηματικού φόρουμ της Πρωτοβουλίας «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» που διοργάνωσε η επενδυτική έκδοση A-Energy με τη συμμετοχή των αρμόδιων φορέων της Πολιτείας και κορυφαίων εκπροσώπων του κατασκευαστικού, ενεργειακού αλλά και βιομηχανικού χώρου.
 
To έκτο κατά σειρά φόρουμ της Πρωτοβουλίας, η οποία έκλεισε πρόσφατα δύο χρόνια συνεχούς δραστηριότητας στον τομέα της επιχειρηματικής ενημέρωσης και ωρίμανσης αναπτυξιακών κλάδων και έργων, επιβεβαίωσε ότι: Παρά τις πρωτοφανείς ζημίες που έχουν προκληθεί στην πραγματική οικονομία από την εξαετή ύφεση και το μονότονα αντιαναπτυξιακό πρόγραμμα σταθερότητας, ο ελληνικός επιχειρηματικός και επενδυτικός τομέας συνεχίζει να μάχεται, παραδίδοντας με γενναιότητα, μοναδικά μαθήματα ζωής και ελπίδας. Ελπίδας για μια πραγματική βελτίωση, που θα προέλθει σε πρώτη φάση εκ των ένδον. Από όλους όσους σήμερα «ποντάρουν» στην ανάπτυξη κινητοποιώντας για να την πετύχουν κάθε δυνατό μέσο: Τεχνολογίες, συνεργασίες εντός και εκτός Ελλάδας, ποιοτική βελτίωση, εξωστρέφεια, προσέγγιση νέων κλάδων. Πρότζεκτς έτοιμα να ξεκινήσουν υπάρχουν, όπως φάνηκε από τις παρουσιάσεις επενδύσεων στους τομείς του φυσικού αερίου, των αιολικών, της βιομάζας, της εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά και τα σημαντικά κατασκευαστικά έργα που έχουν δρομολογηθεί στον τομέα των μεταφορών και στο κέντρο της Αθήνας.
 
Μένει να υλοποιηθούν με την παροχή από την Πολιτεία, τις τράπεζες, τις περιφερειακές και τοπικές αρχές κάθε δυνατού μέσου και διευκόλυνσης. Ας αντιληφθούν όμως και οι εταίροι της ΕΕ. ότι σε καμία απολύτως χώρα της Ευρώπης δεν έχουν αντιμετωπίσει οι επιχειρήσεις τόσες συνδυασμένες δυσκολίες –παρά μόνον σε εποχές πολέμου- εκτός από τις ελληνικές. Χωρίς χρηματοδότηση, σε συνθήκες πλήρους ανασφάλειας για το αύριο, φορολογικής ασφυξίας, αλλά συχνά και σε ένα διεθνές κλίμα απαξίωσης για κάθε τι ελληνικό…

 

 

Ενίσχυση της μάχης με φόντο το νέο ΕΣΠΑ και την ελληνική Προεδρία

 

1Για να μην καταστεί άνιση η επιχειρηματική μάχη, η μεγέθυνση της ανάπτυξης μέσα από το απαραίτητο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων αποτελεί σήμερα τη μόνη ρεαλιστική προοπτική, που μπορεί να ενισχυθεί στο πλαίσιο και της ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ. Και ήταν εκεί, οι αρμόδιοι εκπρόσωποι της Πολιτείας για να επιβεβαιώσουν τις υπάρχουσες δυνατότητες.
 
Το νέο ΕΣΠΑ, συνολικού ύψους 20,8 δις. Ευρώ, παρέχει τη δυνατότητα στοχευμένης χρηματοδότησης σε δυναμικούς επιχειρηματικούς κλάδους, αντιμετώπισης της ανεργίας και λιγότερης γραφειοκρατίας. Εστιάζεται σε πέντε άξονες στρατηγικής: 1.Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων με μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και στόχο την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. 2. Κατάλληλα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό. 3 Βιώσιμη ανάπτυξη, με επίκεντρο τον ενεργειακό τομέα, ο οποίος θα συμβάλλει τόσο στην επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων ρύπων, όσο και στην επανεκκίνηση της ανάπτυξης στην Ελλάδα. Θα υπάρξει μέριμνα για επενδύσεις στη συμπαραγωγή ενέργειας, στα δίκτυα, στα έργα διασύνδεσης των Κυκλάδων και της Κρήτης, όπως επίσης και στα φωτοβολταϊκά. 4. Εκσυγχρονισμός και συμπλήρωση των δικτύων μεταφορών, αλλά και των λοιπών υποδομών που δεν ολοκληρώθηκαν την προηγούμενη περίοδο.
 
Από αυτήν την πλευρά, η εκκίνηση των πέντε αυτοκινητοδρόμων σηματοδοτεί την επανεκκίνηση της αναπτυξιακής διαδικασίας. 5. Ο εκσυγχρονισμός του κράτους με τις αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν στο δημόσιο τομέα. Το νέο ΕΣΠΑ, βασιζόμενο στις μελέτες του ΚΕΠΕ, του ΙΟΒΕ και της McKinsey αποτελεί ουσιαστικά στην παρούσα φάση το αναπτυξιακό σχέδιο της ελληνικής οικονομίας.
 
Δεν είναι δε τυχαία η παρότρυνση του έμπειρου κ. Γιάννη Φίρμπα, προϊστάμενου της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης προς τους επιχειρηματικούς φορείς και τις Περιφέρειες «Φέρτε άμεσα, καλές προτάσεις για το ΕΣΠΑ»…

 

 

Η Ελλάδα να βιαστεί για επενδύσεις τόνωσης της απασχόλησης με σύντομη απόσβεση

 

2Ο τομέας της ενεργειακής επάρκειας και αποτελεσματικότητας, που περιλαμβάνεται και στις βασικές προτεραιότητες της ελληνικής Προεδρίας, κυριάρχησε στις εργασίες της πρώτης μέρας του φόρουμ. Για δύο λόγους, όπως επεσήμανε ο κ. Αργύρης Περουλάκης, υπεύθυνος τμήματος Επικοινωνίας, Αντιπροσωπείας της ΕΕ. στην Ελλάδα. Πρώτον, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό για τις ενεργειακές της ανάγκες από το εξωτερικό και πραγματοποιεί πολύ μεγάλες εισαγωγές ενέργειας, και, δεύτερον γιατί οι διαδικασίες αναβάθμισης των κτιρίων προσφέρουν λύσεις στο πρόβλημα της ανεργίας που ταλανίζει πρωτίστως την Ελλάδα αλλά και όλη την Ευρώπη. Ειδικά η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να προχωρήσει γρηγορότερα από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε έργα ενεργειακής αναβάθμισης, με αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που ήδη διαθέτει, αφενός για να επωφεληθεί από την ανταποδοτικότητα των συγκεκριμένων επενδύσεων που η απόσβεσή τους γίνεται σύντομα και αφετέρου για να αντιμετωπίσει το πρόβλήμα της πολύ υψηλής ελληνικής ανεργίας.

 

 

Οι τρεις προτάσεις της ΚΕΔΕ για περιβάλλον και εξοικονόμηση

 

4Τις τρεις προτάσεις των Δήμων για πιο αποτελεσματική δράση στον τομέα περιβαλλοντικής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας ανέπτυξε ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της ΚΕΔΕ, κ. Γιώργος Κοτρωνιάς ως εξής: 1.Θεσμοθέτηση και ένταξη στους νέους οργανισμούς των δήμων, γραφείων περιβάλλοντος 2. Τροποποίηση της νομοθεσίας για την ένταξη των «πράσινων» προμηθειών στις προμήθειες των δήμων, γιατί μπορούν να συνδράμουν στη μείωση του λειτουργικού κόστους μεγάλου αριθμού δημοτικών εγκαταστάσεων 3.Μετακύλιση του εξοικονομούμενου κόστους ενέργειας στα δημοτικά τέλη και μείωση αυτών προς όφελος των δημοτών. Σε ότι αφορά το ρόλο των δήμων στην εξοικονόμηση είναι καταλυτικός, παρά τα προβλήματα των περιορισμένων πόρων. Απτές αποδείξεις το πρόγραμμα «Εξοικονομώ 1», που υλοποιείται με συμμετοχή άνω των 100 δήμων, η μεγάλη ανταπόκριση στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2», το πρόγραμμα για τα Πράσινα Δώματα, οι παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικά κτίρια, γήπεδα και άλλες δημοτικές εγκαταστάσεις σε όλη τη χώρα, η συμμετοχή 100 και πλέον δήμων στο Σύμφωνο των Δημάρχων, με σκοπό την αειφόρο ανάπτυξη, και η συμμετοχή των δήμων στη χρήση του χρηματοδοτικού προγράμματος «Τζέσικα», μέσα από το οποίο αντικαταστάθηκε μεγάλο μέρος του δημοτικού οδοφωτισμού με λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας σε πανελλαδικό επίπεδο.

 

 

Η πρώτη λίστα των Δημόσιων κτιρίων, και η πραγματική δυνατότητα ένταξης στην κοινοτική οδηγία

 

 

Η πρώτη λίστα κτιρίων του Δημοσίου (645 τον αριθμό), που τηρούν τις προδιαγραφές ένταξης στην κοινοτική οδηγία που αφορά στην υποχρέωση ανακαίνισης ετησίως του 3% της επιφανείας τους , σηματοδοτεί και τυπικά, το άνοιγμα μιας νέας δραστηριότητας με πολλαπλά οφέλη στην πραγματική οικονομία (δημιουργία θέσεων εργασίας, αντικείμενο για χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις κ.α.). Η σχετική λίστα, την οποία παρέλαβε τις προάλλες το ΥΠΕΚΑ από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, είναι ενδεικτική των αναγκών που υπάρχουν. Όπως όμως επισημάνθηκε από τη Γενική Γραμματεία, από τη μέχρι σήμερα καταγραφή, αποδεικνύεται, ότι σε σύνολο 87.000 ακινήτων που αποτελούν το 95% της Δημόσιας Περιουσίας, κτίρια, είναι μόνο τα 15.000 και αυτό που ερευνάται, είναι, πόσα από αυτά είναι πάνω από 500 τ.μ προκειμένου να ενταχθούν στη συγκεκριμένη οδηγία. Το αντικείμενο, δεν παύει όμως να είναι πολύ σημαντικό.

 

 

Οι εργοληπτικοί φορείς για επίσπευση διαδικασιών και εξασφάλιση αποπληρωμής

 

                                                                    mes1     mes2     mes3
 
 
 
Για την υλοποίησή του, έγιναν οι εξής επισημάνσεις από τους εργοληπτικούς φορείς: Από τη μεν ΠΕΔΜΕΔΕ, τονίστηκε η ανάγκη επίσπευσης της εξαγγελίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων για ενεργοποίηση της Ειδικής Υπηρεσίας Έργων που είχε γίνει σε προηγούμενο φόρουμ της Πρωτοβουλίας «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» τον Ιούλιο 2013, ώστε να υπάρξει και ενεργά η αρμόδια δημόσια αρχή που θα εξασφαλίσει τη διαφάνεια της διαδικασίας με τρόπο θεσμικό και θα προχωρήσει στον καθορισμό του πλαισίου ώστε να ξεκινήσει η δημοπράτηση των έργων αυτών με το σύστημα παραχώρησης. Σε κάθε περίπτωση, όποιο θεσμικό πλαίσιο και αν προκριθεί είναι αναγκαίο να οριστικοποιηθεί μέσα από διαδικασίες που θα δοκιμαστούν από πιλοτικά έργα. Από τη δική του πλευρά, ο ΣΑΤΕ σε σχέση με τα δύο υποδείγματα Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης που φιλοξενούνται από τον περασμένο Σεπτέμβριο στο διαδικτυακό τόπο www.escoregistry.gr (ο διαδικτυακός τόπος του Μητρώου για την καταχώρηση των Εταιρειών Ενεργειακών Υπηρεσιών που έχει συσταθεί με την Απόφαση Δ6/13280/07.06.2011 του υπουργού Περιβάλλοντος), επεσήμανε την ανάγκη επιπλέον καθορισμού των κριτηρίων ανάθεσης, των τεχνικών προδιαγραφών και του τρόπου προϋπολογισμού της σχετικής δαπάνης, συνοδείας από αντίστοιχα υποδείγματα διακηρύξεων και επακριβούς καθορισμού των στοιχείων που παρέχονται από τον ΚτΕ μαζί με τα τεύχη δημοπράτησης. Έθεσε επίσης το ερώτημα αν πρέπει στο πλαίσιο προσαρμογής στην κοινοτική νομοθεσία να αναθεωρηθεί ο υφιστάμενος ΚΕΝΑΚ.
 

 

Η ΠΕΤΑ ΑΕ.

 

30
Από το πάνελ « Συμβάσεις έργων ενεργειακής αναβάθμισης». Διακρίνονται οι κ.κ. Δ. Δημητρίου, ειδικός σύμβουλος Γενικής Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, Γ.Γρηγοριάδης, εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Αποδοτικής Χρήσης και Εξοικονόμησης Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ, Σ. Ραγκούσης, Διευθύνων Σύμβουλος, Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε., Α. Γερακάκης, μέλος Δ.Σ. ΣΑΤΕ ., Ε. Κασσελάς μέλος ΔΣ ΠΕΔΜΕΔΕ και ο συντονιστής Γ. Καμάρας της Hellesco. ;

 

 

Σε ότι ειδικότερα αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση, η ΠΕΤΑ έθεσε τις εξής βασικές προϋποθέσεις για ωρίμανση και δημοπράτηση έργων ενεργειακής αναβάθμισης: Εξασφάλιση πόρων για υπηρεσίες συμβούλου στους ΟΤΑ, αξιοποίηση του Πράσινου Ταμείου, απλοποίηση των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων ΣΔΙΤ για έργα ΟΤΑ και εξασφάλιση της αποπληρωμής των επενδύσεων. Εξίσου σημαντική είναι και η προτυποποίηση των έργων μέσω της υλοποίησης πιλοτικών έργων καθώς και η ομαδοποίηση μικρών έργων ώστε να υπάρξει μεγέθυνση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Εκ των ουκ άνευ και η άμεση καταγραφή των κτιρίων της Περιφέρειας και των Δήμων. Από το πάνελ « Συμβάσεις έργων ενεργειακής αναβάθμισης». Διακρίνονται οι κ.κ. Δ. Δημητρίου, ειδικός σύμβουλος Γενικής Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, Γ.Γρηγοριάδης, εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Αποδοτικής Χρήσης και Εξοικονόμησης Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ, Σ. Ραγκούσης, Διευθύνων Σύμβουλος, Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε., Α. Γερακάκης, μέλος Δ.Σ. ΣΑΤΕ ., Ε. Κασσελάς μέλος ΔΣ ΠΕΔΜΕΔΕ και ο συντονιστής Γ. Καμάρας της Hellesco.

 

 

ΥΠΕΚΑ: Η νέα ενεργειακή στρατηγική και οι επενδυτικές προτεραιότητες

 

1aΒασικοί στόχοι της νέας ενεργειακής στρατηγικής είναι η ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού (ενίσχυση υποδομών, διαφοροποίηση πηγών εφοδιασμού, διείσδυση φυσικού αερίου),η ώθηση στην ενεργειακή απόδοση, η αξιοποίηση εγχώριων ενεργειακών αποθεμάτων και η ανάπτυξη ΑΠΕ. Οι προτεινόμενες από την Πολιτεία επενδυτικές προτεραιότητες για την προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και τις οποίες συνόψισε η κα. Γ. Νίκου, Προϊσταμένη Μονάδας Α΄ΥΠΕΚΑ, αφορούν την βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας κτιρίων στον οικιακό κτιριακό τομέα, στα δημόσια κτίρια, στα κτίρια επαγγελματικής χρήσης, την εφαρμογή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης προτύπου ISO 50001 σε δημόσιους φορείς, την ενίσχυση Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ- ESCOs), δράσεις εκπαίδευσης και επιμόρφωσης σε θέματα ενεργειακής αποδοτικότητας, εξοικονόμησης ενέργειας κα. Σε ότι αφορά την πορεία υλοποίησης του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ» σύμφωνα με τα στοιχεία Νοεμβρίου 2013, έχουν υποβληθεί συνολικά 169.133 αιτήσεις προεγκρίσεων δανείων εκ των οποίων το 50% προεγκρίθηκε, ενώ έχουν υλοποιηθεί και πλήρως αποπληρωθεί 14.881 έργα. Σε ότι αφορά τις παρεμβάσεις, 8 στις 10 αφορούν την αντικατάσταση κουφωμάτων και 5 στις 10 την τοποθέτηση θερμομόνωσης.

 

 

Το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον, ήρθε για να μείνει

 

4bΜε σημαντικά αποτελέσματα για τα ελληνικά νοικοκυριά, το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον, επιτυγχάνει εξοικονόμηση ενέργειας 500 Gwh/έτος και μείωση εκπομπών αερίου θερμοκηπίου 440KtCO2/έτος. Παράλληλα, δίνει ζωή σε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της αγοράς, που χωρίς αυτό θα είχε καταρρεύσει. Γι΄ αυτό και θα συνεχιστεί, παρά τα προβλήματα σε επίπεδο γραφειοκρατίας, διαχείρισης και καθυστερήσεων δεδομένης της έλλειψης σχετικής εμπειρίας στα εμπλεκόμενα μέρη αλλά και της οικονομικής κρίσης. Με βάση σχετικά στοιχεία, 9 στους 10 πολίτες εκφράζουν προθυμία συμμετοχής σε αντίστοιχο πρόγραμμα στο μέλλον που θα αφορά σε επαγγελματικές στέγες ή θα έχει σαφή στόχο τις πολυκατοικίες. Κι αυτό, γιατί 7 στα 10 νοικοκυριά λόγω της πολυπλοκότητας ένταξης των πολυκατοικιών παραμένει ακόμα αναξιοποίητο. Δηλαδή ένα τεράστιο κτιριακό δυναμικό. Ενόψει και της νέας προγραμματικής περιόδου, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρηματικού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρήσεων», του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπως επεσήμανε το στέλεχός της κ. Χ. Δρυμούσης, προετοιμάζει το σχεδιασμό ενός νέου αντίστοιχου προγράμματος, πολύ πιο φιλικού στον πολίτη, ξεπερνώντας τις παιδικές ασθένειες που παρατηρούνται σήμερα.

 

 
                               9  6  3  8  arx3
 
 
 

Η αγορά που δεν «αντέχει» χωρίς πρόγραμμα και οι προτάσεις βελτίωσής του

 

Με βάση την κοινή παραδοχή από όλους τους επιχειρηματικούς φορείς ότι θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ για την προετοιμασία των προγραμμάτων που θα συνεχίσουν το «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον» αλλά και για την αποφυγή κενού που η αγορά δεν θα αντέξει, κατατέθηκαν σκέψεις και προτάσεις στην κατεύθυνση: 1.Διεύρυνσης των κριτηρίων εισοδήματος, τιμής ζώνης και επέκτασης του προγράμματος στα επαγγελματικά κτίρια. 2. Απλούστευσης των διαδικασιών ολοκλήρωσης της όλης διαδικασίας και της πληρωμής, καθώς επί του παρόντος αυτά κρατούν 6 έως 12 μήνες 3. Ευελιξίας ως προς τη χρηματοδότηση.

 

 

Λύση ανάπτυξης για τη βιομηχανία αλουμινίου…

 

Ιδού και τι σημαίνει στην πράξη το συγκεκριμένο πρόγραμμα για την ελληνική βιομηχανία και επιχειρήσεις: Σύμφωνα με το μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου κ. Ν. Βλαχάκη, πρόκειται για τη μοναδική λύση αντικατάστασης των παλαιών κουφωμάτων αλουμινίου με νέα, εγχωρίως παραγόμενα, καθώς η κρίση έχει οδηγήσει σε συντριπτική πτώση της ζήτησή τους κατά 70%. Μάλιστα, η Ένωση έχει προτείνει τη χρήση αλουμινίου στην οικοδομή γιατί είναι ένα μοντέρνο, σύγχρονο και ελαφρύ μέταλλο το οποίο προσφέρει ταυτόχρονα αισθητική, μόνωση και στεγάνωση, είναι άφλεκτο και μη τοξικό έχει χαμηλό κόστος συντήρησης και ανακυκλώνεται 100%. Στην ίδια κατεύθυνση η κ. Δ. Κοντελέ, πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου (ΣΕΚΑ) που εκπροσωπεί 200 επιχειρήσεις από όλο το φάσμα του αλουμινίου επεσήμανε ότι: Η χρήση προϊόντων αλουμινίου που έχουν μηχανική σταθερότητα και δεν είναι πορώδη, επιτρέπουν την μετατροπή ενεργοβόρων κτιρίων σε ενεργειακά αποδοτικά, καθώς το αλουμίνιο περιορίζει καταρχήν την ανεξέλεγκτη αεροδιαπερατότητα και κατά συνέπεια ελαχιστοποιεί τις θερμικές απώλειες. Επιπλέον, η χρήση προφίλ αλουμινίου ενισχύει τον φυσικό φωτισμό, και αξιοποιεί πλήρως την ηλιακή ενέργεια.

 

 

… τις επιχειρήσεις θέρμανσης και ενέργειας

 

Από τη δική του πλευρά, ο κ. Σ. Κατσιμίχας, γενικός γραμματέας της Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας, εστίασε αφενός στο πολύ διαφορετικό ενεργειακό αποτύπωμα που μπορεί να έχει ένα κτίριο ανάλογα με το σύστημα που χρησιμοποιεί. Κάτι, που σημαίνει στην πράξη ότι με μικρές αναβαθμίσεις του λέβητα μπορεί να μειωθεί η κατανάλωση πετρελαίου, ενώ η σωστή επιλογή συστήματος θέρμανσης, η σωστή διαστασιολόγηση και η σωστή χρήση μπορούν να προσφέρουν σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας.

 

 

…και τον ΄Ελληνα μηχανικό

 

Ο κ. Α. Ευθυμιάδης, εκπροσωπώντας το Πανελλήνιο Σύλλογο Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες του συλλόγου και τη συνεργασία του με το σύλλογο των αρχιτεκτόνων, ώστε να παρουσιάσουν από κοινού όλες τις τεχνολογίες ενεργειακής αναβάθμισης στα μέλη τους, να τα εκπαιδεύσουν και να στηρίξουν με όποιο τρόπο γίνεται, ακόμη και χρηματοδοτικά, τον έλληνα μηχανικό ώστε η εξοικονόμηση να αποτελέσει πυλώνα ανάπτυξης.

 

 

Χρηματοδότηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω Jessica

 

5cΟι βασικές προϋποθέσεις επιλογής έργων εξοικονόμησης ενέργειας από το χρηματοδοτικό εργαλείο Jessica συνοψίστηκαν από τον κ. Κ. Γκάσσιο, υπεύθυνο προγράμματος Jessica για την Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδας ως εξής: Να ενσωματώνονται στον αντίστοιχο Άξονα Προτεραιότητας και να υλοποιούνται εντός της εκάστοτε γεωγραφικής Περιφέρειας, να αποτελούν μέρος των «στο πλαίσιο εφαρμογής του χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA όπως ορίζεται στην από 9/04/2012 σχετική εγκύκλιο (16646/ΓΓΕΑ 20306/9-4-2012) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, να παρουσιάζουν προβλέψεις θετικών σωρευτικών χρηματορροών από λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες πριν από οποιαδήποτε προεξόφληση, ώστε να τεκμηριώνεται η δυνατότητα αποπληρωμής της συνολικής χρηματοδότησης που θα λάβουν και η αναμενόμενη κερδοφορία τους χωρίς τη χρηματοδότηση του JESSICA να είναι χαμηλότερη από εκείνη που συνήθως απαιτείται από την αγορά. Δικαιούχοι του συγκεκριμένου προγράμματος είναι: Δημόσιοι φορείς (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεις αυτών, Υπουργεία, ΝΠΙΔ), Ιδιωτικοί φορείς και επιχειρηματικά Σχήματα Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

 

 

Τα φορολογικά και άλλα κίνητρα που ισχύουν στο εξωτερικό

 

7dΑνακυκλούμενα επενδυτικά κεφάλαια, Πράσινη Επενδυτική και Αναπτυξιακή Τράπεζα, επιδοτούμενα χαμηλότοκα δάνεια, άτοκα δάνεια στην τοπική αυτοδιοίκηση, εφαρμογή Ευρωπαϊκών προγραμμάτων για όλους τους τύπους κτιρίων, είναι τα πράσινα επενδυτικά κεφάλαια και μέσα που αξιοποιούνται στην Μ. Βρετανία για την προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας. Σημαντικά είναι όμως τα φορολογικά-λογιστικά κίνητρα που περιλαμβάνουν: Εκπτώσεις ΦΠΑ για υπηρεσίες και εξοπλισμό ενεργειακής αποδοτικότητας, αφορολόγητα κέρδη ισόποσα της επένδυσης κεφαλαίου, λογιστική απόσβεση εξοπλισμού κατά φάση αποπληρωμής, μίσθωση εξοπλισμού ως λειτουργική δαπάνη, όπως ανέφερε ο κ. Γ. Ορφανός, Υπεύθυνος Ανάπτυξης, Green Value Associates.

 

 

Σε αναζήτηση ενεργειακού αποτυπώματος και λύσης με φυσικό αέριο για τα νοσοκομεία…

 

18

Στιγμιότυπο από το πάνελ «Μεγάλοι πελάτες της εξοικονόμησης ενέργειας και υπάρχουσες ανάγκες» Διακρίνονται οι κ. Ν. Βερνίκος, πρόεδρος του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου-ICC Ελλάς, Δ. Γερογιάννης, σύμβουλος του Υπουργείου Υγείας, Δ.Φιλίππου, συνεργάτης της βιομηχανίας Πλαστικά Θράκης με το συντονιστή του πάνελ κ. Α. Μεταξά της Μεταξάς και Συνεργάτες, Νομικοί Σύμβουλοι.

 

Με τα νοσοκομεία να αποτελούν μια από τις πλέον ενεργοβόρες υποδομές της χώρας άμεσος στόχος του Υπουργείου Υγείας είναι να φτιάξει αρχικά το λεγόμενο ενεργειακό αποτύπωμα με πλήρη καταγραφή των ενεργειακών τους αναγκών και σε δεύτερο στάδιο να περάσει στις απαιτούμενες δράσεις, αξιοποιώντας και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 2014-2010, για την υγεία και καινοτομία. Μια από τις ήδη υπάρχουσες σκέψεις είναι η εισαγωγή της χρήσης φυσικού αερίου, όπου υπάρχει σχετική δυνατότητα, στο πλαίσιο όμως ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού για όλους τους φορείς του δημόσιου συστήματος υγείας. Σε ότι αφορά παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο ξενοδοχειακό απόθεμα της χώρας είναι σήμερα περιορισμένες αφενός λόγω έλλειψης χρηματοδότησης, αλλά και λόγω απουσίας ειδικών μελετών εφαρμογής. Το αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον για τον ελληνικό τουρισμό, όπως φάνηκε και από τις καλές συμμετοχές στην ιδιωτικοποίηση του «Αστέρα», θα συμβάλλει στη συστηματοποίηση της αναζήτησης των κατάλληλων μοντέλων εξοικονόμησης όπως επίσης και των σχετικών προδιαγραφών των νεοεγειρόμενων ξενοδοχείων.

 

 

…και κατάλληλων παρεμβάσεων για ξενοδοχεία και βιομηχανίες

 

 

Στη βιομηχανία υπάρχουν τρεις κλίμακες παρεμβάσεων με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας. Η μικρή, η μεσαία, και η μεγάλη. Οι μικρές παρεμβάσεις, στοχεύουν στο «νοικοκύρεμα» και στη τη μείωση της κατανάλωσης μέσα από την πιο σωστή λειτουργία της εγκατάστασης. Οι μεσαίες επεμβάσεις στοχεύουν στη δημιουργία «έξυπνων μονάδων», με μείωση του λειτουργικού κόστους και συντελεστές απόσβεσης σε ένα με δύο χρόνια. Οι παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας στοχεύουν εναλλακτικά στην υποκατάσταση καυσίμου ή στη συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης, στη χρήση φωτοβολταϊκών στοιχείων ή στις ηλιακές εφαρμογές θέρμανσης και ψύξης. Ειδικά η χρήση ηλιακών συστημάτων για θέρμανση, ψύξη και παραγωγή ατμού χαμηλής πιέσεως μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολύπλοκα κτιριακά συμπλέγματα, είναι υψηλής προστιθέμενης αξίας γιατί τα σχετικά συστήματα κατασκευάζονται σχεδόν εξολοκλήρου στην Ελλάδα αποτελούν δε την πρόκληση του μέλλοντος, καθώς η Ελλάδα μπορεί πράγματι να καλύψει το 50% των ενεργειακών της αναγκών από τον ήλιο. Στιγμιότυπο από το πάνελ «Μεγάλοι πελάτες της εξοικονόμησης ενέργειας και υπάρχουσες ανάγκες» Διακρίνονται οι κ. Ν. Βερνίκος, πρόεδρος του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου-ICC Ελλάς, Δ. Γερογιάννης, σύμβουλος του Υπουργείου Υγείας, Δ.Φιλίππου, συνεργάτης της βιομηχανίας Πλαστικά Θράκης με το συντονιστή του πάνελ κ. Α. Μεταξά της Μεταξάς και Συνεργάτες, Νομικοί Σύμβουλοι.

 

 

Η άνθιση των εναλλακτικών καυσίμων

 

 

10

Από το πάνελ «Εξοικονόμηση και Εναλλακτικά καύσιμα στις μεταφορές». Διακρίνονται οι κ.κ. Γ. Χατζόπουλος, Σύμβουλος Στρατηγικής και Εταιρικής Ανάπτυξης, ΔΕΠΑ, Δρ. Γ. Αγερίδης, Πρόεδρος ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο (Ελληνικό Ινστιτούτο Ηλεκτρομαγνητικών Οχημάτων), η κ. Βάλυ Λιόλιου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Κέντρου Δοκιμών Ερευνών και Προτύπων της ΔΕΗ, με συντονιστή τον κ. Αλ. Βραχνό, τ. πρόεδρο της Επιτροπής για τις Πράσινες Μεταφορές.

 

Σε μια περίοδο, όπου η ανοδική πορεία στην τιμή των καυσίμων κίνησης επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στο κόστος της μεταφορών και δημιουργεί σοβαρά εμπόδια για την επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη, οι εξελίξεις στον ηλεκτρισμό (που θα γίνει πολύ καθαρότερος στο μέλλον), το υδρογόνο, τα αέρια καύσιμα (υγραέριο και φυσικό αέριο) και τα εξελιγμένα βιοκαύσιμα προσφέρουν πολλές επιλογές και υγιή ανταγωνισμό στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Ήδη σε βασικούς ευρωπαϊκούς οδικούς άξονες, σχεδιάζεται η δημιουργία δικτύου πρατηρίων για το φυσικό αέριο κίνησης. Παράλληλα , προωθείται η χρήση βιοαερίου το οποίο ύστερα από τον κατάλληλο καθαρισμό και αναβάθμιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν βιομεθάνιο ως καύσιμο μεταφορών και ή να εγχυθεί στο δίκτυο φυσικού αερίου καθώς επίσης και η παραγωγή συνθετικού μεθανίου. Σε ότι αφορά την ελληνική αγορά, όπως επισημάνθηκε από τον πρόεδρο του ΕΛΙΝΗΟ κ. Αγερίδη η παραπέρα διείσδυση εναλλακτικών καυσίμων φιλικών προς το περιβάλλον, τομέας που ήδη αναπτύσσεται ραγδαία θα εξαρτηθεί από τη διαθεσιμότητά του καυσίμου και τη δυνατότητα χρήσης της υπάρχουσας υποδομής τροφοδοσίας. Προς αυτήν την κατεύθυνση επιχειρούν και οι μεγάλοι «παίκτες» της αγοράς με πλέον πρόσφατο και χαρακτηριστικό το επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης και διάδοσης του φυσικού αερίου ως καύσιμο κίνησης από τη ΔΕΠΑ.

 

 

Τα πρατήρια της ΔΕΠΑ

 

Το σχέδιο, εστιάζεται αφενός στη δημιουργία 8 πρατηρίων (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλο και Λάρισα), μέχρι το τέλος του 2014 και αφετέρου στη δημιουργία στόλων οχημάτων. Προωθείται επίσης η υλοποίηση προγραμμάτων συνεργασίας με εταιρείες του κλάδου εμπορίας αυτοκινήτων για την επιδότηση αγοράς στόλων εργοστασιακών οχημάτων από επαγγελματίες (ταξί και εταιρείες του τομέα city logistics), η επιδότηση μετατροπής οχημάτων για την χρήση του CNG στην κίνησή τους και η εκπαίδευση και πιστοποίηση τεχνιτών για την μετατροπή οχημάτων. Βασική προϋπόθεση επιτυχίας των παραπάνω, είναι κατά την εκτίμηση του κ. Γ. Χατζόπουλου, Συμβούλου Στρατηγικής και Εταιρικής Ανάπτυξης της ΔΕΠΑ, η βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου από πλευράς της Πολιτείας , η καθιέρωση εξειδικευμένων επιδοτήσεων επενδύσεων, η προώθηση και ενίσχυση της εκπαίδευσης τεχνιτών, η ανάπτυξη κινήτρων στους οδηγούς για την αγορά αυτοκινήτων Φ.Α, όπως χαμηλά τέλη κυκλοφορίας αλλά και η προώθηση επικοινωνιακών δράσεων που αφορούν τα κοινωνικά οφέλη αλλά και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν τα πράσινα καύσιμα.

 

 

Οι υποσχόμενες επενδύσεις στην ηλεκτροκίνηση

 

Σε ότι πάλι αφορά την ηλεκτροκίνηση, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα συνδέονται στενά με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ενώ αποτελούν ένα τομέα με σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες ακόμη και σήμερα στην εποχή της κρίσης, λόγω της ανάγκης κατασκευής δικτύων φόρτισης των οχημάτων, σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης προκύπτουν και μεγάλες ευκαιρίες εργασίας για χιλιάδες ανθρώπους καθώς η κατασκευή σταθμών φόρτισης συνδέεται με εργασίες συντήρησης του δικτύου, ανακύκλωσης υλικών κα. Από το πάνελ «Εξοικονόμηση και Εναλλακτικά καύσιμα στις μεταφορές». Διακρίνονται οι κ.κ. Γ. Χατζόπουλος, Σύμβουλος Στρατηγικής και Εταιρικής Ανάπτυξης, ΔΕΠΑ, Δρ. Γ. Αγερίδης, Πρόεδρος ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο (Ελληνικό Ινστιτούτο Ηλεκτρομαγνητικών Οχημάτων), η κ. Βάλυ Λιόλιου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Κέντρου Δοκιμών Ερευνών και Προτύπων της ΔΕΗ, με συντονιστή τον κ. Αλ. Βραχνό, τ. πρόεδρο της Επιτροπής για τις Πράσινες Μεταφορές.

 

 

 

Έργα στον τομέα του φυσικού αερίου

 

 

ΔΕΠΑ σε αναζήτηση φθηνού φυσικού αερίου

 

Στην Ευρώπη το κόστος ενέργειας στη βιομηχανία και στα νοικοκυριά είναι υψηλότερο σε σχέση με την Αμερική. Ωστόσο, μέσα στους κόλπους της ΕΕ το φυσικό αέριο παρέχεται με καλύτερες τιμές στον ευρωπαϊκό Βορρά και σε λιγότερο ανταγωνιστικές στον Νότο, όπου ισχύουν ακόμα μακροχρόνια συμβόλαια τα οποία συνδέουν την τιμή του φυσικού αερίου με την τιμή του πετρελαίου. Το δρόμο στην αναζήτηση φθηνότερων τιμών αερίου, άνοιξε μέσα στο 2013 η Ιταλία, διαφοροποιώντας σημαντικά τις εισροές αερίου και δημιουργώντας παράλληλα αγωγούς αντίστροφης ροής. Τον ίδιο στόχο επιδιώκει και η ΔΕΠΑ με δύο σημαντικά έργα που προωθεί στην αγορά της ΝΑ Ευρώπης: 1. Τον ελληνοβουλγαρικό αγωγό IGΒ, με δυναμικότητα 3-5 δις κυβικά μέτρα ετησίως, κοινού ενδιαφέροντος της ΕΕ. από την οποία επιχορηγείται με 45 εκ. ευρώ. και υλοποιείται από την ΔΕΠΑ σε συνεργασία με τη βουλγαρική BEC και την ιταλική Edison. 2. Toν πλωτό σταθμό διαχείρισης υγροποιημένου φυσικού αερίου Aegean LNG, που θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΔΕΣΦΑ στην Καβάλα, επίσης με χρηματοδοτική υποστήριξη από την ΕΕ. αποτελώντας τον πιο σύντομο και φτηνό δρόμο εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού προς την Ελλάδα, την Τουρκία και τις άλλες χώρες της ΝΑ Ευρώπης. Μπορεί να συνδυάσει την λειτουργία του με τον ΤΑΠ, να προμηθεύεται φτηνό φυσικό αέριο από την Αμερική και να συμβάλει στο άνοιγμα προμήθειας φυσικού αερίου του νοτίου διαδρόμου που είναι θεμελιώδους σημασίας για την βελτίωση της ασφάλειας ανεφοδιασμού και τη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας.

 

 

ΔΕΣΦΑ: διασφάλιση επάρκειας και μελλοντική εμπορική δραστηριότητα

 

Ένα άλλο σημαντικό έργο αφορά την αναβάθμιση και επέκταση του τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) της Ρεβυθούσας, που είναι από τις σημαντικότερες εθνικές υποδομές της Ελλάδας. Περιλαμβάνει: Μια νέα δεξαμενή χωρητικότητας 95.000 κ.μ. που αυξάνει τον συνολικό αποθηκευτικό χώρο κατά 82%, την αναβάθμιση του λιμανιού ώστε να είναι κατάλληλο για μεγαλύτερα πλοία, την περαιτέρω αύξηση του ρυθμού αεριοποίησης μέσω της εγκατάστασης κρυογενικού εξοπλισμού και την αναβάθμιση του μετρικού σταθμού της Αγίας Τριάδας. Στόχος του έργου είναι η διασφάλιση της επάρκειας της Ελλάδας σε φυσικό αέριο αλλά και η μελλοντική εμπορική δραστηριότητα του ΔΕΣΦΑ, με σκοπό είτε την τροφοδοσία πλοίων με υγροποιημένο φυσικό αέριο σε περίπτωση που απαγορευτεί η χρήση του πετρελαίου ως καυσίμου στη Μεσόγειο όπως συζητείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είτε την τροφοδοσία μικρών τοπικών σταθμών που θα μπορούσαν να λειτουργούν με φυσικό αέριο π.χ. σε κάποια δύσκολα νησιά. (αναλυτικές παρουσιάσεις του αγωγού IGΒ , του πλωτού σταθμού Aegean LNG και του έργου της Ρεβυθούσας στη διπλανή στήλη)

 

 

Το ασφαλές επενδυτικό πλαίσιο παραμένει ακόμα στόχος για τις ΑΠΕ …

 

15Παρά τη δυσκολία χρηματοδότησης νέων έργων, οι ΑΠΕ έχουν πλέον εξελιχθεί σε κυρίαρχο παίκτη της αγοράς ενέργειας με σημαντική διείσδυση. Η αξιοποίησή τους, αποτελεί εργαλείο ενεργειακής αυτάρκειας και το Υπουργείο Περιβάλλοντος αναμένει ότι στο κλείσιμο του 2013 αναμένεται η επίτευξη των ενδιάμεσων μη δεσμευτικών στόχων για τις ΑΠΕ. Στόχος ωστόσο, παραμένει η δημιουργία ενός ασφαλούς επενδυτικού πλαισίου στον τομέα αυτό, κατά την εκτίμηση του κ. Δημήτρη Τσαλέμη, επικεφαλής της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Επενδυτών ΑΠΕ του ΥΠΕΚΑ.

 

Από τη δική τους πλευρά, οι επενδυτές, επισημαίνουν ως μείζον ζήτημα την αστάθεια του θεσμικού και φορολογικού περιβάλλοντος, την επιβολή έκτακτων εισφορών στις ΑΠΕ, τα μέτρα για τα φωτοβολταϊκά που έφεραν σε δύσκολη θέση πολλούς επενδυτές, την αδυναμία του ΛΑΓΗΕ να πληρώσει τους παραγωγούς, τις συνεχιζόμενες καθυστερήσεις στις αδειοδοτήσεις και την αδυναμία των ελληνικών τραπεζών να παράσχουν χρηματοδότηση, με αποτέλεσμα ο επενδυτής να κινείται με ίδια κεφάλαια ή με δανεισμό από το εξωτερικό.

 

Στην Ευρώπη, οι ΑΠΕ παραμένουν στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για το περιβάλλον και την ενέργεια παρά την οικονομική κρίση και την μετατροπή τους σε εξιλαστήριο θύμα, θεωρούμενες ως βασικός παράγοντας για τις αυξήσεις τιμών στην ενέργεια. Στις νέες πολιτικές που προωθεί η ΕΕ, περιλαμβάνονται οδηγίες που προβλέπουν τα συστήματα στήριξης να είναι συνδεδεμένα με τον προσδιορισμό του κόστους των τεχνολογιών και να μη γίνονται αποδεκτές πρακτικές αναδρομικών μέτρων που θίγουν υφιστάμενες συμβάσεις, καθώς αυτή η πρακτική δηλητηριάζει κάθε προσπάθεια για οποιαδήποτε νέα επένδυση.

 

 

5bbΌπως επίσης επεσήμανε ο κ. Σ. Σεϊμανίδης, αντιπρόεδρος της EREF, προωθείται η συνεργασία κρατών – μελών για κοινά έργα ενώ προωθούνται κίνητρα για τους καταναλωτές ώστε η ζήτηση ενέργειας να είναι ευέλικτη, όπως οι διακοπτόμενες συμβάσεις. Τέλος, οι νέες επενδυτικές προσπάθειες επικεντρώνονται σε σημεία όπου οι ΑΠΕ μπορούν να αναπτύσσονται πιο φθηνά και αποδοτικά από πλευράς ηλιοφάνειας και αέρα.

 

 

Βιομάζα: Μόνον πλεονεκτήματα για επενδυτές, τοπική κοινωνία, εθνική οικονομία ,περιβάλλον

 

Απόλυτα πλεονεκτήματα για όλους τους εμπλεκόμενους διαθέτει η αξιοποίηση της βιομάζας: Για τους επενδυτές χαμηλά επιχειρηματικά ρίσκα, ευνοϊκό νομοθετικό πλαίσιο, μακροβιότητα επένδυσης και σύντομοι χρόνους απόσβεσης. Για τις τοπικές κοινωνίες, ενίσχυση αγροτικής, αγροτοβιομηχανικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, νέες θέσεις εργασίας και πρόσθετο εισόδημα από εισφορές ΑΠΕ στους δήμους. Για το περιβάλλον, δραστική εξάλειψη στερεών, υγρών και αερίων ρύπων, βελτίωση συνθηκών υγιεινής διαβίωσης σε ανθρώπους και πανίδα, ελάττωση πυρκαγιών και δραστική μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Για την εθνική οικονομία, εγχώρια φθηνή πηγή ενέργειας με αντικατάσταση εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων, αύξηση ποιοτικού τουρισμού λόγω καθαρότερου περιβάλλοντος, αύξηση των εξαγωγών αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, αποκέντρωση, ισόρροπη γεωγραφική ανάπτυξη, καινοτομία, ευκαιρίες ανάπτυξης και εξαγωγής εγχώριας τεχνογνωσίας, αύξηση του ΑΕΠ, βελτίωση εμπορικού ισοζυγίου και μείωση ενεργειακών εξαρτήσεων.

 

 

Το μείζον θέμα του εφοδιασμού

 

1aaOι αντικειμενικές δυσκολίες στην ανάπτυξη έργων βιομάζας, όπως καταγράφηκαν από την μακροχρόνια εμπειρία του κ. Γιάννη Παναγόπουλου, εταίρου της 3D Engineering and Technical Consultancy Services, αφορούν πρωτίστως θέματα εφοδιασμού, χρηματοδότησης, έλλειψης ελεγκτικών μηχανισμών για την εφαρμογή της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, έλλειψης ενημέρωσης της κοινής γνώμης για τα περιβαλλοντικά οφέλη της ενεργειακής αξιοποίησης, γραφειοκρατικές δυσκολίες αδειοδότησης και ασφαλώς της διαρκούς αναξιοπιστίας του δημοσίου που έχει θεσπίσει ένα φορολογικό σύστημα κινούμενης άμμου με υπερφορολόγηση και έκτακτες εισφορές στις ΑΠΕ.

 

 

Έργα στις ΑΠΕ :Το επιχειρηματικό σχέδιο της ΔΕΗ Ανανεώσιμες

 

Το επιχειρηματικό σχέδιο της ΔΕΗ Ανανεώσιμες για 2013-2017 στοχεύει στον υπερδιπλασιασμό του χαρτοφυλακίου της εγκατεστημένης ισχύος της. Τα νέα έργα αφορούν το υβριδικό ενεργειακό έργο στην Ικαρία, επένδυσης 40 εκ. ευρώ, το ΜΥΗΕ Ιλαρίωνα που θα λειτουργήσει στις αρχές του 2014, το αιολικό πάρκο στο Κοπρινό Ρεθύμνου το οποίο είναι σχεδόν έτοιμο και θα τεθεί σε λειτουργία στις αρχές του 2014. Επίσης η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από γεωθερμία αποτελεί μία από τις προτεραιότητες του business plan της ΔΕΗ Ανανεώσιμες και έως το 2020 η εγκατεστημένη ισχύς σε γεωθερμικούς σταθμούς θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 200 MW. Επίσης η εταιρεία υπέβαλε αίτηση στη ΡΑΕ για τη λήψη Άδειας Παραγωγής για Σταθμό Βιομάζας στην Κοζάνη, συνολικής ισχύος 25 MW. Η συνολική επένδυση αναμένεται να ξεπεράσει τα € 80 εκατ. όταν ολοκληρωθεί το έργο. (αναλυτική παρουσίαση στη διπλανή στήλη)

 

 

Έργα στον τομέα της βιομάζας (αναλυτική παρουσίαση στη διπλανή στήλη)

 

12

 

 

Ενέργεια από αγροτικά υπολείμματα επιλέγει ο Όμιλος ΕΛΠΕ

 

Η πρώτη επένδυση του ομίλου ΕΛΠΕ στη βιομάζα αφορά την ανέγερση στο Τυχερό Έβρου, μονάδας που έχει ήδη αδειοδοτηθεί και βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας της κατασκευής, ενώ εκκρεμούν αιτήσεις για άλλα τρία εργοστάσια. Όλα τα εργοστάσια βιομάζας που θα κατασκευάσουν τα ΕΛΠΕ θα παράγουν ενέργεια από αγροτικά υπολείμματα πρωτίστως γιατί αυτά είναι διαθέσιμα σήμερα. )

 

 

Kavala Oil: έργο βιομάζας με στόχο την αντικατάσταση φυσικού αερίου

 

Η Kavala Oil είναι η μόνη ελληνική εταιρεία που παράγει πετρέλαιο και φυσικό αέριο, σε μικρές έστω ποσότητες, καθώς εκμεταλλεύεται τα κοιτάσματα του Πρίνου και διαθέτει θαλάσσιες εξέδρες και χερσαία εγκατάσταση, στις οποίες σταθεροποιείται το αργό πετρέλαιο και αφαιρείται από αυτό το υδρόθειο. Το έργο βιομάζας της εταιρείας εντάσσεται σε μια σειρά δράσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας με στόχο την αντικατάσταση της χρήσης του φυσικού αερίου στη διαδικασία σταθεροποίησης του πετρελαίου από τη βιομάζα. Έτσι η εταιρεία θα γίνει πάροχος του φυσικού αερίου που εξορύσσει αντί να το χρησιμοποιεί για να καλύψεις τις δικές της ανάγκες. Το έργο θα κατασκευαστεί κοντά στις χερσαίες εγκαταστάσεις και εκτός του λέβητα και του αγωγού που θα μεταφέρει την ενέργεια στο εργοστάσιο, θα περιλαμβάνει και μια μεγάλη αποθήκη βιομάζας που θα καλύπτει την κατανάλωση 1-2 μηνών.

 

 

Ενεργειακή Συνεταιριστική Εταιρεία Καρδίτσας «αντιμέτωπη»με τη γη υψηλής παραγωγικότητας.

 

 

Την κατασκευή μιας μονάδας παραγωγής ενέργειας από βιομάζα και ενός εργοστασίου παραγωγής πελέτας και μπρικέτας καθώς και τη δημιουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 500 kW από βιοκαύσιμα προωθεί η Ενεργειακή Συνεταιριστική Εταιρεία Καρδίτσας (ΕΣΕΚ). Τα δύο κυριότερα προβλήματα που αντιμετώπισαν τα μέλη της ΕΣΕΚ στο πολύ αξιόλογο εγχείρημά τους ήταν, οι αδυναμίες και τα τεχνικά προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας στην αγροτική βιομάζα, όπου τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα από ό,τι στην ξυλεία και η άρνηση του αρμόδιου υπουργείου να αδειοδοτήσει το εργοστάσιό τους με το αιτιολογικό ότι βρίσκεται σε γη υψηλής παραγωγικότητας.

 

ΔΕΤΗΠ: αντιμετωπίζοντας με βιομάζα έλλειμμα τροφοδοσίας

 

Το έργο συμπαραγωγής ηλεκτρισμού ηλεκτρισμού 1 MW και θερμότητας 5 MW από βιομάζα της Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας (ΔΕΤΗΠ), στοχεύει στην αντιμετώπιση από το 2016 του προβλήματος που θα δημιουργηθεί από την αναστολή λειτουργίας των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ που τροφοδοτούν τη ΔΕΤΗΠ με υπέρθερμο νερό. Το καύσιμο αναφοράς είναι ένα μείγμα από θρύμματα ξύλου και άχυρο ή αγροτικά υπολείμματα. Πρόκειται για έργο-πιλότο κόστους 6 εκατ. ευρώ και πιθανή χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Jessica. Η απόσβεση αναμένεται να γίνει σε 4-5 χρόνια με σημαντική οικονομία καυσίμου.

 

 

Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου: μεγιστοποιώντας την ανακύκλωση

 

 

Το έργο της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων της περιφέρειας Πελοποννήσου, κατακυρώθηκε στην Τέρνα Ενεργειακή μετά από σχετικό διαγωνισμό, θα γίνει με τη μέθοδο του ΣΔΙΤ μεταξύ της εταιρείας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου και θα χρηματοδοτηθεί με 152 εκατ. ευρώ, προερχόμενα από ίδια κεφάλαια της αναδόχου, πόρους του ΕΣΠΑ και τραπεζικό δανεισμό. Το project, περιλαμβάνει την κατασκευή και λειτουργία τριών μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων, τριών χώρων υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων και δύο σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Ο όλος σχεδιασμός καλύπτει τους ευρωπαϊκούς στόχους περί διαχείρισης απορριμμάτων, δεν ανταγωνίζεται τη διαλογή στην πηγή, μεγιστοποιεί την ανακύκλωση και προωθεί την κομποστοποίηση μέσω της παραγωγής κομπόστ υψηλής ποιότητας, κατάλληλο για χρήση και στη βιολογική γεωργία.

 

 

Κατασκευαστικά έργα

 

Η επόμενη γενιά έργων της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (αναλυτικές παρουσιάσεις στη διπλανή στήλη)

 

2122 χρόνια μετά την ίδρυσή της, η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ σχεδιάζει και ωριμάζει την επόμενη γενιά έργων για τα οποία αναζητείται η πηγή χρηματοδότησης. Το νέο ΕΣΠΑ πιθανότατα θα δώσει τη λύση. Ο κ. Παναγιώτης Παπαχλιμίντζος, Γενικός Διευθυντής και ο κ. Αντώνης Παπαμακάριος, Διευθυντής Μελετών της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ. παρουσίασαν τα έργα που θα αποτελέσουν ένα νέο κομμάτι της καθημερινής ζωής των κατοίκων της Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Από τη δική του πλευρά, ο κ. Νικόλαος Παπαθανάσης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΤΑ.ΣΥ. επεσήμανε το ειδικό βάρος που έχουν στο σχεδιασμό των νέων γραμμών και επεκτάσεων των Μέσων Σταθερής Τροχιάς οι σταθμοί μετεπιβίβασης, καθώς πρέπει να είναι ασφαλείς και προσβάσιμοι από άλλα Μέσα Μεταφοράς και να διαθέτουν χώρους πάρκινγκ για τα ΙΧ αυτοκίνητα.

 

 

Τα 33 χλμ και οι 29 σταθμοί της Γραμμής 4

 

Σε ότι αφορά την επέκταση του Μετρό στην πρωτεύουσα, τα βασικά χαρακτηριστικά της Γραμμής 4 είναι: Μήκος με συρμούς χωρίς οδηγούς 33 χλμ., 29 νέοι σταθμοί, με 5 σταθμούς μετεπιβίβασης για τις Γραμμές 1, 2 και 3. Εξυπηρέτηση 570.000 επιπλέον επιβατών ημερησίως που σημαίνει 1.93 εκατομμύρια λιγότερα οχηματοχιλιόμετρα και 513 λιγότεροι τόνοι εκπομπών CO2 στην ατμόσφαιρα ημερησίως. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι €3,3 δις, με τη Γενική Οριστική Μελέτη του Έργου να τελεί υπό εκπόνηση. Ωστόσο δίδεται προτεραιότητα στη δημοπράτηση για την κατασκευή του Τμήματος “A” της Γραμμής με μήκος 8 χλμ. και 9 σταθμούς, με κόστος €1 δις και χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου τους 80 μήνες.

 

 

Η επέκταση της Γραμμής 2 και η υπογειοποίηση

 

Η επέκταση της Γραμμής 2 προς Ίλιον μήκους 3,5 χλμ,, θα έχει τρεις νέους σταθμούς και προϋπολογισμό εκτέλεσης €350 εκ. Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ προγραμματίζει και την υπογειοποίηση της Γραμμής στο τμήμα μεταξύ των Σταθμών ΦΑΛΗΡΟ και ΠΕΙΡΑΙΑΣ, σε μήκος 1.4 χλμ. και με την προσθήκη 1 σταθμού, καταργώντας το εσωτερικό «εμπόδιο» της πόλης που δημιουργείται από την ισόπεδη γραμμή. Έχει εκπονηθεί η Γενική Οριστική Μελέτη και η δημοπράτηση θα προχωρήσει μόλις βρεθεί χρηματοδότηση. Προϋπολογισμός €100 εκ. περίπου.

 

Μετρό Θεσσαλονίκης από το 2017

 

Με χρόνος έναρξης το 2017 το Μετρό Θεσσαλονίκης, θα έχει 13 σταθμούς και θα καλύπτει 9.6 χλμ Γραμμής με 2 ανεξάρτητες σήραγγες μονής τροχιάς. Θα εξυπηρετούνται 250.000 επιβάτες ημερησίως ή περίπου 75.000.000 επιβάτες ετησίως από τον πρώτο χρόνο της εμπορικής λειτουργίας. Δηλαδή θα επιτευχθεί εξοικονόμηση χρόνου μετακίνησης (με χρήση όλων των μεταφορικών μέσων) κατά 25.000.000 ώρες ετησίως και μείωση ατμοσφαιρικών εκπομπών κατά 115 ton. CO2 ημερησίως.

 

Οι επεκτάσεις του τραμ

 

Στις αρχές του 2014 αναμένεται η δημοπράτηση της επέκτασης του τραμ από το σταθμό του Πειραιά προς Κερατσίνι με 6 σταθμούς. Έχει διερευνηθεί η χάραξη του έργου, το οποίο προβλέπεται υπογειοποιημένο στο μεγαλύτερο τμήμα του Δήμου Κερατσινίου (περίπου 2,6 χλμ). Σε ότι αφορά την ήδη υπό κατασκευή επέκταση της Α΄ φάσης προς Πειραιά, η οποία θα παραδοθεί σε δύο χρόνια, θα έχει 12 νέους σταθμούς, ενώ θα ανακατασκευαστεί και ο υφιστάμενος τερματικός σταθμός στην περιοχή του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (Σ.Ε.Φ.). Επίσης το 2014 δημοπρατείται και η επέκταση του τραμ από το Σύνταγμα στην Πλ. Αιγύπτου με παράλληλη ανάπλαση του κέντρου της Αθήνας.

 

 

Με το βλέμμα στη δημοπράτηση του έργου Ανάπλασης της Πανεπιστημίου

 

20

Aπο το πάνελ «΄Ωριμα κατασκευαστικά έργα» με τη συμμετοχή των κ. Ν. Παπαθανάση, Π. Παπαχλιμίντζου, Α. Παπαμακάριου, Π. Τουρνικιώτη και του συντονιστή Α. Δεμερτζή.

 

Την οριστική μελέτη του έργου ανάπλασης της κέντρου της Αθήνας με κύριο άξονα την οδό Πανεπιστημίου, παρουσίασε ο κ. Παναγιώτης Τουρνικιώτης, καθηγητής του ΕΜΠ, βασικός συντελεστής στην εκπόνηση της μελέτης του έργου, η οποία χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Ωνάση.Το έργο προβλέπει τον ανασχεδιασμό της λεωφόρου Αμαλίας, ολόκληρης της ζώνης ανάμεσα στην Ακαδημίας και τη Σταδίου, καθώς και της οδού Πατησίων μέχρι το Αρχαιολογικό Μουσείο, με κριτήριο την προτεραιότητα στον πεζό, την επέκταση του τραμ και την περιβαλλοντική ποιότητα του δημόσιου χώρου. Ένα έργο που απευθύνεται σε όλη την πόλη και τους επιβάτες των Μέσων Σταθερής Τροχιάς που συναντώνται στην Ομόνοια, το Σύνταγμα και το Μοναστηράκι. Το έργο έχει φθάσει στην τελευταία φάση της ωρίμανσής και η δημοπράτηση του βρίσκεται στα χέρια της Πολιτείας. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου προβλέπεται και η επέκταση της γραμμής του τραμ μέχρι τα Άνω Πατήσια, η οποία θα διασυνδέσει τη γραμμή του ΗΣΑΠ και θα εξυπηρετήσει πολύ πυκνοκατοικημένες περιοχές όπως τα Πατήσια και η Κυψέλη. Aπο το πάνελ «΄Ωριμα κατασκευαστικά έργα» με τη συμμετοχή των κ. Ν. Παπαθανάση, Π. Παπαχλιμίντζου, Α. Παπαμακάριου, Π. Τουρνικιώτη και του συντονιστή Α. Δεμερτζή.

 

 

Πρότυπα και τυποποίηση με συμμετοχή όλων

 

workshop

Στιγμιότυπο από το Work -shop: Πρότυπα και Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Διακρίνονται οι κ. κ. Γ. Μπαμόπουλος, διευθυντής προβολής και πληροφόρησης του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ, Β.Νικολόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της Intelen, Π. Πατενιώτης, εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Παραγωγών Διογκωμένης Πολυστερίνης, Γ. Μυλωνάκης, διευθύνων σύμβουλος της TUV Reinland με συντονιστή τον Απ. Ευθυμιάδη, μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του ΤΕΕ.

 

 

Η ελληνική κοινωνία πρέπει να αντιληφθεί τις δυνατότητες της ευρωπαϊκής και διεθνούς τυποποίησης για τα δημόσια έργα ,τον τουρισμό, την υγεία, την ανακύκλωση, την επεξεργασία των αναγκαίων τεχνικών ρυθμίσεων και την εισαγωγή προτύπων και στην Ελλάδα, συμβατών σε σχέση με τις άλλες χώρες. Σε ότι αφορά τη μέτρηση και αξιολόγηση των ενεργειακών δεδομένων, η σύγκλιση της πληροφορικής με την ενέργεια μας έχει ήδη οδηγήσει στη δεκαετία των ευφυών μετρητών. Τα δεδομένα θα αυξάνονται συνέχεια και θα υπάρχει ανάγκη για ανάλυση και συσχέτιση δεδομένων, για ανάπτυξη νέων μοντέλων και για παροχή πληροφοριακού υλικού. Με τον ΕΛΟΤ, τον ελληνικό φορέα τυποποίησης, να είναι πιστοποιημένος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και μαζί με το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας και το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης να απαρτίζουν το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ), τα βασικά κριτήρια με τα οποία λαμβάνονται οι αποφάσεις σχετικά με την τυποποίηση είναι: Η διαφάνεια, η δυνατότητα συμμετοχής όλων και μάλιστα η ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρότερων ή ασθενέστερων μερών, η αμεροληψία της διαδικασίας και η μέριμνα για τη συναίνεση των ενδιαφερομένων, η αποτελεσματικότητα με σκοπό την ανταπόκριση στις ανάγκες της αγοράς και η συνοχή με σκοπό την ανάπτυξη προτύπων ώστε να είναι συμβατά με άλλα πρότυπα και μεταξύ τους.

 

 

Ενέργεια-κτιριακές εγκαταστάσεις

 

Ειδικά στον χώρο της ενέργειας, τα πρότυπα που έχουν εισαχθεί καλύπτουν ζητήματα τα οποία ξεκινούν από τη λειτουργία των ηλεκτρικών συσκευών και φτάνουν ως τις διαδικασίες ενεργειακής διαχείρισης και των ενεργειακών επιθεωρήσεων. Το πιο γνωστό ειδικό πρότυπο είναι το ISO 50001 γιατί ποσοτικοποιεί στόχους, σε αντιδιαστολή με τα περισσότερα ευρωπαϊκά πρότυπα που έχουν κυρίως ποιοτική χροιά. Το ISO 50001 απευθύνεται ουσιαστικά στη βιομηχανία, τη ναυτιλία και τις μεγάλες κτιριακές εγκαταστάσεις όπου υπάρχουν σημαντικά περιθώρια εξοικονόμησης ενέργειας είτε με αλλαγές των τρόπων θέρμανσης, ψύξης και παραγωγής ζεστού νερού είτε και μέσω των υλικών που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές και τα οποία πρέπει πλέον, με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία, να σημαίνονται με πληροφορίες που αφορούν τις ενεργειακές επιδόσεις τους.